Doka WWW Heder

Aerodrom čeka najvažnije projekte

21-09-2016

  Aerodrom čeka najvažnije projekteRazvoj infrastrukture na aerodromu "Nikola Tesla" polako se realizuje, a tokom ove godine pokrenuto je par investicija iz ranije prezentovanog investicionog plana 2015-2017. U prethodnom periodu najviše pažnje bilo je posvećeno pripremama za obnavljanje prekookeanskih letova za SAD, pogotovo visokih bezbednosnih standarda koje postavljaju njihove vazduhoplovne vlasti. Rast prometa na aerodromu nastavljen je i u ovoj godini, što čini kontinualan rast sa kumulativnim povećanjem putnika od gotovo 40% u prethodne tri godine. Tokom 2016. očekuje se da ukupan broj putnika dosegne cifru od blizu 5 miliona. Imajući u vidu da je u rekordnom danu 2016. usluženo 21.187 putnika, lako se može izvesti da trenutni kapaciteti zadovoljavaju potrebe i iznose bar 7 miliona putnika godišnje. U prethodnom periodu dodatno su pojačani kapaciteti aerodroma, pre svega izgradnjom novog graničnog prelaza u okviru Terminala 1, čime je obezbeđen bolji protok putnika i njihovo efikasnije kretanje kroz aerodromsku zgradu.

  Investicije u ovom ciklusu zadržaće fokus na unapređenju postojeće infrastrukture i objekata, kao i otvaranju novih sadržaja i širenju komercijalno-uslužne ponude na aerodromu. U tom smislu, u prethodnom periodu otvoreno je 1450 m2 poslovnog prostora u zgradi Terminala 1 i dodatnih 350 m2 komercijalnog prostora u veznom delu. Vezni deo dve terminalske zgrade ukupne površine 1000 m2 u potpunosti je rekonstruisan, a radove vredne 54 miliona dinara izvela je kompanija “WD Concord West” iz Beograda. Istovremeno izgrađena je i specijalna saobraćajnica koja povezuje platformu A i B u dužini od 550 metara, čime je sprečeno dalje ukrštanje kretanja vozila i vazduhoplova i omogućen bolji pristup tehničkim objektima. Vrednost ovih radova iznosi preko 22 miliona dinara, a izvođač je "Vojvodinaput" iz Pančeva.

  U toku je i realizacija na najvećoj investiciji ove godine - novoj platformi za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja letelica. Nova platforma imaće površinu od 21.000 kvardratnih metara, od čega je oko 16.500 kvadrata predviđeno za kretanje vazduhoplova. Izgradnja platforme omogućava oslobađanje parking mesta koja su do sada korišćena za ovu namenu, a novom pozicijom značajno smanjuje vreme rulanja vazduhoplova i vreme zaštite (holdover time). Rešenjem je predviđeno istovremeno korišćenje platforme za dva uskotrupna vazduhoplova ili jednog širokotrupnog vazduhoplova. Platforma je projektovana da omogući prihvat i najvećeg vazduhoplova Airbus A380. Ugovorena vrednost radova na novoj platformi je 557 miliona dinara, a radove izvodi konzorcijum predvođen preduzećem "Vojvodinaput". Iako najavljivana još za prošlu zimu, biće otvorena 14. novembra ove godine.

  Najznačajniji projekti u narednom periodu svakako su dogradnja fingerskog hodnika C, rekonstrukcija dela fingerskog hodnika A (A6-A10) i uređenje centralnog hola Terminala 1. Ni za jedan od projekata nismo dobili ni okvirne rokove, osim najave da će radovi na sređivanju centralnog hola Terminala 1 krenuti uskoro. Priprema za dogradnju fingerskog hodnika C kreće se izuzetno sporo, a u proteklih godinu dana završen je projekat za građevinsku dozvolu i predat na nezavisnu tehničku kontrolu. Nakon tehničke kontrole ministarstvu se šalje zahtev za dozvolu, ali još nije poznato kada bi mogla da krene gradnja. Rekonstrukcija dela fingerskog hodnika A je isto u procedurama, a do sada je završeno idejno rešenje i pribavljeni su lokacijski uslovi od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Izgradnja posebnog prolaza za razdvajanje tokova dolaznih i odlaznih putnika u okviru fingerskog hodnika A planirana je da započne po završetku izvođenja radova na rekonstrukciji i proširenju.

  Od ostalih investicija u ovom ciklusu treba napomenuti projekte nove vatrogasne baze i novih manevarskih površina između platforme A i B. Idejnim rešenjem vatrogasne baze predviđena je izgradnja objekta ukupne površine oko 5.350 m2. Nova vatrogasna baza sastojaće se od dva međuzavisna objekta, garaže za smeštaj i održavanje vatrogasnih vozila površine oko 2.750 m2, kao i objekta u kojem će se formirati osmatračnica, Centar za vanredne situacije, Centar za obuku i ostali tehničko-tehnološki sadržaji površine oko 2.600 m2. Izgradnjom nove vatrogasne baze ostvaruju se preduslovi za dobijanje najviše vatrogasne kategorije po međunarodnim standardima. U pripremi je projekat nove platforme za manevrisanje letelica između postojećih platformi A i B ukupne površine 28.800 m2. Do sada su pribavljeni lokacijski uslovi od Ministarstva građevinarstva, a do kraja meseca biće pokrenuta javna nabavka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu tehničke dokumentacije.

  Treba napomenuti da sve investicije iz ovog ciklusa aerodrom Nikola Tesla realizuje iz svojih sredstava, bez kreditnih zaduživanja. Ipak, vrednost planiranih i do sada izvedenih investicija daleko zaostaje za ostvarenim profitima u istom periodu, pošto je tokom fiskalne konsolidacije veliki deo sredstava uplaćivan u republički budžet. Trenutni kapaciteti aerodroma zadovoljavaju potrebe i ostavljaju dosta prostora za unapređenje funkcionisanja i iskorišćenja, a finansijska pozicija preduzeća dovoljno je jaka da može samostalno da se razvija u narednim godinama.

  Aerodrom Nikola Tesla - Platforma za odleđivanje


  Aerodrom Nikola Tesla - prvi sprat terminala 1


  Aerodrom Nikola Tesla - vezni hodnik izmedju T1 i T2