Doka WWW Heder

Airport City raste u visinu

28-05-2017

    Airport City raste u visinuKompanije AFI Europe i Tidhar najavile su sledeću fazu razvoja u okviru poslovnog parka Airport City na Novom Beogradu. Kompleks čija je izgradnja počela 2005. godine, do sada poseduje preko 100.000 kvadrata kancelarijskog prostora i predstavlja najveći integrisani poslovni park u zemlji. Dogradnja novih objekata nastavlja se bez većih pauza, a najavljena peta faza podrazumeva dodatnih 100.000 kvadrata bruto prostora. Pripreme za realizaciju uveliko teku, a novi poslovni blok podrazumeva gradnju dve nove poslovne kule na delu parcele uz Ulicu Omladinskih brigada.

    Radi se o objektima solidne kvadrature i spratnosti (Pr+20+Ps+Te), koji će svojom veličinom značajno uvećati kapacitete čitavog parka. Ukupna bruto građevinska površina obe kule iznosi 75.000 kvadrata uz dodatnih 28.000 kvadrata na dve podzemne etaže. Realizacija pete faze već je na vidiku, pošto su planovi investitora da njihova izgradnja krene već krajem ove godine. Do sada su za ovaj projekat izdati lokacijski uslovi, pa se može očekivati skori podnesak za građevinsku dozvolu.

    Vrednost investicije na ove dve kule procenjuje se na oko 150 miliona evra, a njihova gradnja planirana je da traje dve godine. AFI Europe, najveći investitor na polju nekretnina u zemlji, pored poslovnog parka Airport City realizuje još dva projekta u gradu – Skyline Beograd i Central garden.

    U prilogu pogledajte 3D prikaze budućih kula u Omladinskih brigada.

    Airport City Belgrade - 5. faza