Doka WWW Heder

Beobuild Workshop | Conference

30-05-2011

  Beobuild Workshop | ConferenceBeobuild Workshop | ConferenceJuče je uspešno završena prva Beobuild radionica, koja je sa temom optimizacije gradskog saobraćaja završena na kreativnom festivalu Mikser 2011. Tokom pet dana koliko je festival trajao, posetioci naše radionice mogli su aktivno da učestvuju u planu reorganizacije saobraćaja ili da sami iznesu svoje sugestije za unapređenje efikasnosti sistema javnog prevoza.

  Sam program radionice bio je fokusiran na tri najvažnije teme, kada govorimo o mogućnostima razvoja mreže javnog prevoza. Imajući u vidu uslovljenost svih promena koje se tiču reorganizacije tako velikih sistema, teme su bile prilagođene okolnostima, pa su konceptualno podeljene u tri faze razvoja.

  Prva faza predstavlja listu sitnih promena koje je moguće implementirati u kratkom roku bez značajnih investicija, a koje bi značajno doprinele povećanju efikasnosti i funkcionalnosti sistema.

  Druga faza je podrazumevala konkretnu reorganizaciju mreže, gde bi ceo sistem dobio novu šemu baziranu na potpuno novom konceptu organizacije. Iako ova faza uključuje neke vrlo radikalne promene i ona je kreirana isključivo koristeći postojeće infrastrukturne kapacitete, što znači da ne podrazumeva izgradnju novih tramvajskih ili trolejbuskih, odnosno metro linija. Dakle u pitanju je nova arhitektura sistema sa postojećom mrežom infrastrukture.

  I konačno treća faza, koja je osvrt na budućnost sistema kroz izgradnju novih mostova, saobraćajnih pravaca, metroa i ostale transportne infrastrukture. Radi se o konceptu budućnosti, kao viziji razvoja kroz mogućnosti i potrebe sistema u godinama koje dolaze.

  Pored vrlo aktivne kreativne radionice, posetioci i učesnici su mogli da prisustvuju i specijalno organizovanoj konferenciji na kojoj je nekoliko uvaženih govornika upoznalo prisutne sa problematikom prevoza u Beogradu, kao i planovima za budućnost. Među učesnicima konferencije govorili su istoričar Miloš Jovanović, koji je kroz svoje predavanje dočarao percepciju gradskog prevoza u Beogradu od njegovog nastanka krajem devetnaestog veka pa do danas, kako od strane građana i korisnika tako i posetilaca, i time istakao suštinski razlog naše radionice: neophodno učešće građana u planiranju gradskog prevoza i saradnja sa nadležnim gradskim organima.

  Sa praktičnim problemima u funkcionisanju prisutne je upoznala predsednica opštine Stari Grad Mirjana Božidarević, koja je opisala situaciju saobraćaja na području užeg centra Beograda, rastući konflikt u ograničenom prostoru između kolektivnog i individualnog prevoza, različite potrebe lokalnog stanovništva i ostalih građana, i podržala inicijative čiji je cilj ublažavanje tih sporova.

  Na kraju reč je imao i Stanko Kantar iz Direkcije za javni prevoz, pokretač projekta gradske železnice BG:voz i glavni akter njegove realizacije koji je izložio istorijat razvoja tog projekta, poteškoće, uspehe, i buduće planove za razvoj. Povodom inicijative Beobuild radionice, naglasio je da je gradskim organima neophodna protivteža u civilnom sektoru i da je saradnja sa građanskim incijativama kao što je naša i te kako poželjna. Nakon predavanja, još nekoliko sati je sa prisutnima razgovarao o zaključcima radionice i rado odgovarao na brojna pitanja iz publike.

  Želimo da se zahvalimo svima koji su nam pomogli u organizaciji ove radionice, kao i svim učesnicima i posetiocima koji su dali svoj doprinos u formulisanju jednog efikasnijeg i modernijeg sistema. Zahvaljujući svim tim ljudima uspeli smo da se približimo novom konceptu koji će biti pravljen po meri i potrebama ljudi koji ga koriste. Radionica je juče uspešno završena, a rezultati i predlozi koji su nastali tokom trajanja radionice će biti vrlo brzo zaokruženi i predati Direkciji.

  Beobuild - Workshop


  Beobuild - Public Transport Conference