EECFA

Dugoročni planovi za UMP

26-03-2018

  Dugoročni planovi za UMP

  Učestvuj u diskusiji u okviru Beobuild FORUM-a

  Krajem 2016. predstavljeno je idejno rešenje naredne planirane deonice UMP-a, od Topčiderskog tunela do tunela Šumice. Projekat obuhvata površinu od 50 hektara, uključujući novih 2.5 kilometara Unutrašnjeg magistralnog poluprstena i prateće sisteme veza na ukrštanjima sa najvažnijim saobraćajnicama. Tokom procesa usvajanja idejnog rešenja izbor je sveden na tri varijante nove saobraćajnice, gde je glavna razlika među rešenjima u zoni Šumica, odnosno u izgledu petlje iznad autoputa i najoptimalnijeg rešenja u pogledu njenog prostornog i funkcionalnog uklapanja. Usvojeno rešenje podrazumeva izgradnju još jednog kružnog toka iznad autoputa, koji bi povezao Ulicu Grčića Milenka sa Zaplanjskom, slično petljama koje su početkom 2000-ih izgrađene kod novobeogradske arene.

  Prema idejnom rešenju, nakon završetka Topčiderskog tunela iz pravca Ulice dr. Milutina Ivkovića, trasa UMP-a nastavljaće se vijaduktom iznad kružnog toka na Autokomandi i dalje, prateći pravac Tabanovačke i Kumodraške ulice, nastavljati do ukraštanja sa autoputem. Na novom odvajanju za Kumodrašku ulicu biće izgrađen denivelisan prelaz sa podvožnjakom za vozila koja se kreću Kumodraškom ulicom ka Autokomandi. Glavni pravac magistrale nastavlja do ukraštanja sa autoputem, gde će ulivanje biti regulisano rampama i jednim vijaduktom za vozila koja sa autoputa pristupaju UMP-u u pravcu ka Autokomandi. Dodatno, planira se proširivanje petlje kod Dušanovačkog mosta, širenje samog mosta i pristupnih saobraćajnica.

  Ova sekcija UMP-a i njena izgradnja usko je vezana za projekat Topčiderskog tunela, a nakon prošlogodišnjeg usvajanja idejnog rešenja pristupilo se izradi Plana detaljne regulacije za čitav prostor. Posao pripreme dokumentacije vodi Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, plan detaljne regulacije izrađuje Urbanisticki zavod Beograda, dok je projektant beogradska firma CeS. TRA (nekadašnji CeS. COWI). Ukoliko bi se danas gradio, procenjuje se da bi cena uključujući Topčiderski tunel mogla biti oko 130 miliona evra. Karakteriše ga veoma obimna eksproprijacija, koja samo na ovoj deonici u ukupnoj ceni učestvuje sa preko 30 miliona evra.

  Po donošenju plana stvoriće se pravni osnov za pokretanje aktivnosti na deobi katastarskih parcela radi rešavanja imovinsko-pravnih odnosa i formiranja građevinskih parcela. Ipak, treba imati u vidu da je nastavak izgradnje UMP-a nisko na prioritetima, kao i da je ova deonica takođe predviđena za faznu gradnju. To znači da se prema trenutnim planovima nećete provozati ovom deonicom u celosti pre 2027. godine.

  U prilogu pogledajte 3D prikaze trećeg segmenta Unutrašnjeg magistralnog poluprstena (UMP), od Topčiderskog tunela do Ustaničke ulice.

  UMP sektor 3 - 3D prikazi


  UMP sektor 3 - prikaz trase