EECFA

EPS/EDB kompleks Blok 20

01-12-2018

  EPS/EDB complex Block 20
  Opis projekta:

  Novi poslovni centar gradi se u novobeogradskom bloku 20, tik uz poznatu zgradu nekadašnjeg preduzeća “Rad”. Radi se o energetsko-poslovnom kompleksu koji će postati nova administrativna centrala EPS-a (Elektroprivrede Srbije) i EDB-a (Elektrodistribucije Beograd), ali i infrastrukturnog objekta sistemske trafo stanice 110/10 kV, 2x40 MVA. Zgrada se gradi kako bi se objedinile tehničke i poslovne funkcije EPS-a, koje se do danas odvijaju na više različitih lokacija uz brojne logističke i finansijske probleme.

  Izgradnju na lokaciji otpočela je EDB samostalno još 1988. godine, ali je dovršena u dve faze samo u delu trafo stanice (koja je jedna od najvećih u Beogradu), a nije nastavljena u tom periodu zbog ulaska u krizne godine, čime je taj ekskluzivni blok Novog Beograda ostao nezavršen. Tokom 2011 ponovo su pokrenuti radovi na završetku podzemnog dela objekta, ali je nakon završetka te faze gradilište opet zapečaćeno.

  Parcela na kojoj se gradi nalazi se uz ulicu Vladimira Popovića, a prostorno i funkcionalno ovaj kompleks je podeljen na 5 povezanih celina od čega se na toj parceli već nalazi izgrađen objekat trafo stanice. Izgrađeni objekat je objekat A u sistematizaciji kompleksa i pored trafo stanice sadržace i prateće tehničke prostorije, ITC centar i rezervni dispečerski centar EDB-a; zatim objekta B ili kancelarijskog dela kompleksa, gde će se nalaziti dispečerski i ITC centar EPS-a i poslovni prostor EPS-a i EDB-a; i objekti C, D i E koji su podzemni ili poluukopani objekti sa garažom, skloništem, saobraćajnim vezama i tehničkim prostorijama.  Investitor:

  EPS (Elektroprivreda Srbije) and EDB (Elektrodistribucija Beograd)

  Lokacija:

  Blok 20, Novi Beograd →  pogledaj na mapi

  Površina:

  GBA 42.250 m²

  Rokovi:

  1988-2011-


  EPS/EDB kompleks Blok 20 - 3D prikazi


  EPS/EDB kompleks Blok 20 (foto) - 23. april 2012.