EECFA

Exclusive Preview: Blok 12

07-12-2009

  Exclusive Preview: Blok 12Mediji i javnost su i ranije imali prilike da se upoznaju sa planovima o razvoju i izgradnji dela novobeogradskog bloka 12 koji gleda na Bulevar Nikole Tesle. Kao i prostor u okviru bloka 12 na kojem se danas nalazi YUBC kompleks, tako je i ovaj deo bloka nekada bio u vlasništvu Energoprojekta. U toj kompaniji se ozbiljno razmišljalo o pokretanju projekta, samo se čekao pravi partner koji bi kao i u bloku 26 učestvovao u realizaciji.

  Planovi su predviđali hotel od 22.000 kvadratnih metara sa preko 400 soba koji je već predstavljan na našem sajtu. Naravno sve ove planove promenile su nove ekonomske okolnosti, pa je ovaj blok promenio vlasnika i njegov dalji razvoj vodiće privredno društvo “Razvoj blok 12”.

  Novi investitor je u međuvremenu obelodanio svoje planove, pa su se pojavili novi predlozi iskorišćenja prostora i moguće organizacije objekata. Na osnovu planova do kojih smo došli, jasno je da se novi investitor odlučio za gušću gradnju, veću iskorišćenost prostora i drugačiji, pre svega multifunkcionalni projekat.

  Generalni urbanisticki plan za ovaj blok omogućava izgradnju viših objekata, dok namena zemljišta predvidja izgradnju stambenih i komercijalni objekata. Dozvoljena zauzetost gradnjom je 30% sto znaci da ostala povrsina bloka predviđa javne i zelene površine. Lokacija Bloka 12 je jedna od najatraktivnijih na Novom Beogradu uz blok 26, sa iznvanrednim pogledom na dunavski kej i zgradu SIV-a. Pri tome je saobraćajna infrastruktura oko bloka u potpunosti razvijena sa odličnim transportnim vezama.

  U okviru ovog bloka moguće je razviti oko 130.000kvm bruto prostora od čega se planira da polovina bude namenjena stanovanju. Procenjuje se da postoji mogućnost i potreba za shopping centrom koji bi u osnovi imao 10.000 kvm. Prostori između zgrada bili bi sređeni sa puno javnog zelenila i vodenim aplikacijama, a parkiranje bi gotovo u celini bilo rešeno podzemnim garažama.

  Kako je ovaj prostor dobio novu organizaciju, želimo da vam prikažemo poslednje rešenje i predlog koji je ponudio studio “Laguarda.Low Architects LLC”. Oni su predvideli 2 ili 3 višespratnice u nekoliko varijanta visine koja zavisi od potreba, ali i odrednica detaljnog plana regulacije čije se usvajanje očekuje. U jednom predlogu postoje dve višespratnice i shopping centar na uglu bloka, dok drugi predviđa i treću kulu u čijem podnožiju bi se nalazio komercijalni “lajfstajl” centar.

  Predstavljamo vam ekskluzivno poslednje modele u isčekivanju daljeg razvoja ovog značajnog razvojnog poduhvata. Modeli stranih arhitekata samo dokazuju ogroman investicioni potencijal ove važne urbanističke celine.

  Models by: Laguarda.Low Architects LLC