"Exing" gradi poslovne kvadrate u bloku 65

30-09-2020

  "Exing" gradi poslovne kvadrate u bloku 65Već nekoliko godina traje vrlo intenzivna gradnja u okviru bloka 65, pogotovo u delu bloka bližem Bulevaru heroja sa Košara, gde je izgradnjom magistralne saobraćajnice bitno povećana povezanost i atraktivnost lokacije. Kompanija Exing B&P, koja je nedavno završila izgradnju stambenog objekta u ovom bloku, na susednoj parceli priprema izgradnju poslovne zgrade ukupne bruto kvadrature 23.800m2. Parcela od skoro 4.000 kvadrata nalazi se između Ulice Tadije Sondermajera i Bulevara heroja sa Košara, a novi poslovni objekat biće građen za tržište.

  Idejnim rešenjem projektovan je slobodnostojeći objekat, ukupne visine oko 38 metara (2Po+P+8) sa dve podzemne etaže ukupne površine 6.633m2. Na podzemnim etažama planirana je garaža za parking 220 vozila, ali će i na otvorenom u okviru parcele biti obezbeđena još 22 mesta. Kolski pristup objektu i garažama biće omogućen iz Ulice Tadije Sondermajera. Predviđena su dva ulaza u poslovne delove objekta, čime su fomirane dve lamele poslovne namene koje su grupisane oko dva jezgra na spratovima. Poslovni prostor biće A kategorije i potpuno fleksibilne organizacije sa oko 1,800 kvadrata neto spratne površine.

  Zauzetost parcele objektom iznosi oko 45%, dok je oko 63% parcele namenjeno slobodno uređenim i zelenim površinama, od toga 16% predstavlja zelene površine u direktnom kontaktu sa tlom. Ovako pozicioniran i dimenzionisan objekat biće udaljen oko 20 metara od susednih objekata. Urbanistički projekat je završen, a investitor je trenutno u fazi pribavljanja lokacijskih uslova i građevinske dozvole. U skladu sa time, početak radova na izgradnji ovog poslovnog objekta planira se do kraja godine.

  U prilogu pogledajte 3D prikaze i mapu lokacije budućeg poslovnog objekta u bloku 65.

  Poslovni objekat Exing B&P - lokacija


  Poslovni objekat Exing B&P - 3D prikazi