Extension of Mirijevski Boulevard

21-06-2011

    Extension of Mirijevski BoulevardIzgradnja nove deonice Mirijevskog bulevara koja je otpočela u februaru ove godine nalazi se na polovini zacrtanog roka, pa smo organizovali posetu gradilištu kako bi proverili tok radova. Podsećanja radi, završetak ove značajne deonice najavljen je za oktobar ove godine, a radovi su podrazumevali izgradnju deonice duge jedan kilometer, kao i postavljanje kanalizacione i gasne infrastrukture duž nove trase bulevara.

    Kao bitan deo projekta istakli bi sprovođenje toka Mirijevskog potoka ispod budućeg kolovoza novog bulevara. Trasa bulevara je praktično identična sa koritom Mirijevskog potoka, pa je za tu potrebu ispod kolovoza izgrađen betonski sanduk koji će zameniti korito potoka i obezbediti nesmetani tok površinskih voda. Paralelno sa podzemnim tokom Mirijevskog potoka gradi se oko 2 kilometra vodovodne i kanalizacione mreže, a prema rečima nadležnih nova deonica dobiće i potpuno nove gasovodne instalacije. Izgradnja kolektora Mirijevskog potoka takođe će zaštititi ovaj potok od daljeg zagađenja i drugih ispusta.

    Trenutno se na gradilištu izvodi završna faza izgradnje kolektora za Mirijevski potok, gde je završena izgradnja betonskog sanduka, kao i ostalih podzemnih radova i instalacija. Sada sledi faza u kojoj će se raditi na zatrpavanju izgrađenih instalacija i postavljanju podloge za budući kolovoz. Tokom izgradnje podzemnih vodova postavljena je mreža elektrovodova za ulično osvetljenje kao i kablova za saobraćajnu signalizaciju. Nova trasa će imati tri semaforizovane raskrsnice i jedan regulisan pešački prelaz. Pored nove regulacije saobraćaja i pristupa novoj saobraćajnici za automobile, nova deonica će imati pešačke staze širine tri metra sa obe strane.

    Radovi na produžetku Mirijevskog bulevara procenjeni su na 800 miliona dinara i najvećim delom je finansiran iz kredita komercijalnih banaka. Izvođač radova je Energoprojekt-niskogradnja". Pogledajte slike koje smo pripremili sa gradilišta u Mirijevu.

    Mirijevski Boulevard - Construction Site