Stranica 1 od 44

Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Pet Maj 27, 2016 1:01 pm
od Mair
Izgleda da počinju radovi.

27. мај 2016.

Зaмeник грaдoнaчeлникa Бeoгрaдa Aндрeja Mлaдeнoвић и пoтпрeдсeдницa Дeлтa хoлдингa Maриja Дeсивojeвић Цвeткoвић пoтписaли су дaнaс у Стaрoм двoру угoвoр o сaрaдњи нa изрaди скулптурe кoja ћe крaсити будућу пeшaчку пaсaрeлу oд Кaлeмeгдaнa дo Сaвскoг пристaништa.

Mлaдeнoвић јe зaхвaлиo Дeлтa фoндaциjи штo je прeпoзнaлa знaчaj уређивања прeстoнице нa нaчин кaкaв и зaслужуje.

– Грaд Бeoгрaд je прихвaтиo кoнцeпт дa цeнтaр грaдa будe вeликa пeшaчкa зoнa, кoja ћe пoрeд Кнeз Mихaилoвe oбухвaтити Кoсaнчићeв, Toпличин и Oбилићeв вeнaц и зajeднo сa Вaсинoм улицoм спojити сe прeкo Кaлaмeгдaнa свe дo Сaвскoг пристaништa – укaзao je зaмeник грaдoнaчeлникa.

Oн je истaкao дa je нaмeрa да oвaj вeлики цeнтрaлни кoмплeкс будe пoнoвo рeпрeзeнтaтивни дeo грaдa, кojи ћe пoрeд дoмaћих гoстиjу привући и стрaнe туристe.

– Будућa пaсaрaла, кojу ћe крaсити скулпутурa нашег истaкнутoг вajaрa Mрђанa Бajићa и бритaнскoг умeтникa Ричардa Дикoнa, бићe спoj мoдeрнoг и трaдициoнaлнoг, у великој мeри ће oмoгућити нeсмeтaнo спуштaњe нa рeку, пoсeбнo кaдa je рeч o oсoбaмa сa инвaлидитeтoм – укaзao je Mлaдeнoвић.

Maриja Дeсивojeвић Цвeткoвић изрaзилa је зaдoвoљствo штo je Дeлтa хoлдинг у прилици дa пoмoгнe oвaкaв прojeкaт. Oнa je истaклa дa ћe сe дaнaшњим пoтписивaњeм угoвoрa симбoличнo спojити двe нajлeпшe тaчкe Бeoгрaдa.

– Функциoнaлнo пoвeзивaњe Бeoгрaдскe тврђaвe сa Сaвским пристaништeм je изузeтaн пoвoд дa друштвeнo oдгoвoрнa кoмпaниja кaквa je Дeлтa хoлдинг пoмoгнe, кaкo je тo чинилa и у прoтeклoм пeриoду – истaклa Дeсивojeвић Цвeткoвић и зaхвaлилa вajaримa Бajићу и Дикoну што ћe Бeoгрaду пoклoнити jeднo изузeтнo умeтничкo дeлo кoje ће, бeз сумњe, пoстaти jeднo oд нoвих симбoлa нaшe прeстoницe.

Aутoр дeлa Mрђaн Бajић пoдсeтиo је дa je рeaлизaциja прojeктa пoд нaзивoм „Oдaндe дoвдe” зaпoчeтa 2006. гoдинe и зaхвaлиo Грaдској упрaви Бeoгрaдa штo je oдлучнo приступилa рeaлизaциjи oвoг знaчajнoг прojeктa, кao и Дeлтa фoндaциjи нa издвojeним срeдствимa.

Oвa мoнумeнтaлнa скулптурa, пoвршинe 62 мeтрa квaдрaтнa, бићe yрaђeнa oд aлуминиjумa и пoстaвљeнa нa кулу сa лифтoм висинe десет мeтaрa.


izvor: http://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1724183-pesacku-pasarelu-od-kalemegdana-do-savskog-pristanista-krasice-umetnicko-delo/#prettyPhoto
27.05.2016

Grad Beograd i Delta fondacija potpisali su ugovor o izgradnji skulpture "Odande Dovde" na pešačkoj pasareli koja će Beogradsku tvrđavu povezivati sa Savskim pristaništem.

Pasarela.png
Pasarela.png (35.97 KiB) Pogledano 13807 puta


Skulptura na površini od 64 kvadratna metra biće napravljena od aluminijuma i postavljena na kulu sa liftom, a nalaziće se iza Beton hale.

Autori skulpture su Mrđan Bajić i Ričard Dikon iz Velike Britanije, a cena skulpture, čija izrada počinje u junu, iznosi 300.000 evra.

Grad Beograd finansiraće izradu pasarele i kule sa liftom, koja će početi u februaru, nakon što se završi skulptura.

Zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović rekao je posle potpisivanja ugovora da skulptura sa pasarelom predstavlja spoj modernog i onog što treba gradu - povezivanje Tvrđave i pristaništa.

"Beograd je vratio koncept uređenja jezgra grada i mi radimo na tome da centar Beograda bude velika pešačka zona. Pasarela je značajna i koristiće i osobama sa invaliditetom. A i brže će se silaziti na reku", rekao je Mladenović.

Potpredsednica Delta holdinga Marija Desivojević Cvetković rekla je da se projektom spajaju dve najlepše tačke Beograda - Tvrđava i reka Sava.

"Ovim se funkcionalno povezuju Kalemegdan i šetalište. Pored toga, ljudima sa invaliditetom olakšava se silazak na reku. Ovo je i turistička atrakcija samim tim što su njeni autori dva velika imena - Bajić i Dikon", rekla je ona.

Jedan od autora, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti Mrđan Bajić rekao je da je projekat "Odande Dovde" počeo još 2006. godine, sa idejom da ne treba samo čuvati postojeće, već i stvarati nešto novo.

"Sadržaj skulpture simbolizuje geografska raskršća", rekao je Bajić.

On je pročitao pismo Ričarda Dikona, jednog od najznačajnijih britanskih vajara, u kome je poručio da skulptura pruža izvanrednu mogućnost dvojici umetnika da suštinski doprinesu infrastrukturi velikog grada.

"Građenje mostova predstavlja simboličnu i korisnu aktivnost", napisao je Dikon u pismu.

Skulptura će biti pravljena u Beogradu i Londonu, a trebalo bi do februara 2017. godine da bude završena.

Nakon toga na šetalište će biti postavljena pasarela s kulom i liftom, a sama skulptura nalaziće se na kuli.


Izvor: http://rs.n1info.com/a163834/Vesti/Vesti/Delta-finansira-izradu-skulpture-na-Savskom-pristanistu.html

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Pet Maj 27, 2016 2:03 pm
od arapski investitor
rip oblak, prezaliti ga ne mogu

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Pet Maj 27, 2016 2:25 pm
od mekbejn
cena skulpture, čija izrada počinje u junu, iznosi 300.000 evra.

SKK???

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Pet Maj 27, 2016 2:31 pm
od Galeks
Eto nacina Miskovicu da iznese pare legalno iz zemlje :D

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Pet Maj 27, 2016 10:40 pm
od Earthmoving
ružno

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Sub Maj 28, 2016 9:11 am
od Дошљак
Kojи је трип са тим кружењем? Увек се сетим оних имбецилских степеница преко пута Франша и на петљама код Арене.

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Sub Maj 28, 2016 9:54 am
od Filip IG
Pre svega je jako korisna pasarela... e sad kako ce se to uklopiti estetski... ostaje da vidimo.

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Sub Maj 28, 2016 10:37 am
od mekbejn
Дошљак » 28 May 2016 08:11 am napisao:Kojи је трип са тим кружењем? Увек се сетим оних имбецилских степеница преко пута Франша и на петљама код Арене.

Ovo nema veze s petljama kod Arene - tamo je u pitanju preplitanje pešaka i drumskog saobraćaja tj izbegavanje preplitanja.
A ovde je u pitanju (pretpostavljam) savladavanje visinske razlike.

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Sub Maj 28, 2016 12:31 pm
od Mair
Jedino što mislim da je uska staza i da će u vršno opterećenje u toku dana (predveče) biti itimno za mimoići se. Tu je možda i draž ovog šetališta, upoznavanje, susreti, kontakti...

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Sub Maj 28, 2016 4:07 pm
od KartmenBG
poklonu se u zube ne gleda.

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Sub Maj 28, 2016 6:27 pm
od Дошљак
Да ли је ужа стаза од два пролаза кроз портале на зидинама о којима смо причали већ?

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Ned Maj 29, 2016 2:07 pm
od Earthmoving
BG: Spajaju se dve najlepše tačke - atrakcija
Beograd -- Pešaci će, uskoro, lakše moći da siđu sa Kalemegdana na Savsko pristanište, jer je u planu izgradnja pasarele iznad Bulevara vojvode Bojovića.
IZVOR: VEČERNJE NOVOSTI NEDELJA, 29.05.2016. | 11:47
Prema rečima gradskog arhitekte Milutina Folića, pešačka staza protezaće se od kalemegdanskog stepeništa do parkinga na pristaništu. “Sada je, gotovo, nemoguće preći na priobalje, jer u Bulevaru ne postoji pešački prelaz”, kaže Folić za "Novosti". “Plan je da pešacima omogućimo silazak na reku sa Beogradske tvrđave. Na stazi će biti instaliran i lift koji će osobama sa invaliditetom, takođe, olakšati prelazak na pristanište”, dodaje on. Cilj ovog projekta, kako je naglasio zamenik gradonačelnika Andreja Mladenović, jeste da centar Beograda postane velika pešačka zona. “Ideja je da što bolje povežemo razne delove grada i da ih približimo za sugrađane i turiste”, objasnio je Mladenović. “Izgradnjom nove staze napraviće se, takozvana, kružna pešačka tura, od Knez Mihailove, preko Beogradske tvrđave i priobalja”, ističe on. Buduću pasarelu krasiće i monumentalna skulptura koju će izraditi vajari Mrđen Bajić iz Srbije i Ričard Dikon iz Velike Britanije. Izradu ovog umetničkog dela finansiraće "Delta fondacija".
“Stazom će se, praktično, spojiti dve najlepše tačke Beograda, a skulptura će predstavljati i turističku atrakciju”, rekla je Marija Desivojević Cvetković, potpredsednica "Delta holdinga". “Vajarski rad od aluminijuma biće postavljen na pasareli, iznad lifta, iznad Beton hale”, kaže ona. Skulptura će biti pravljena u Beogradu i Londonu, a trebalo bi do februara 2017. godine da bude završena. Za izgradnju pasarele koja će grad koštati oko 1,2 miliona evra biće zadužena Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Izradu skulpture platiće "Delta fondacija", 300.000 evra.

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Ned Maj 29, 2016 2:11 pm
od direktor
Ubuduce stavi link na vjest odakle je preuzeta

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Ned Maj 29, 2016 2:15 pm
od Bulbulderac17
Vecernje novosti preuzeto sa B92

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Ned Maj 29, 2016 2:25 pm
od Earthmoving
Odgovorio je Bulbuderac. Problem sa linkovima je što posle nekog vremena mogu da se ugase, pa sutra na ovoj strani ne možeš više vest da pročitaš i onda se gubi arhiva. A kad ovako zakačiš celu vest ona 100% tu i ostaje.
Ali evo i linka: http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php ... id=1137260

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Ned Maj 29, 2016 2:31 pm
od Михаило
Direktor je mislio na link uz vest. Možda bi trebalo ponovo da se pinuje ova tema: http://beobuild.rs/forum/viewtopic.php?p=3964#p3964
:)

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Ned Maj 29, 2016 2:50 pm
od direktor
Tacno Mihajlo da se mladjarija upozna

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Ned Maj 29, 2016 3:08 pm
od Nepopravljivi optimista
Uredice valjda i okolinu oko pasarele kod beton hale i srusiti onu baraku. Naravno legalno, preko dana, bez fantomki.

Sent from my GT-I9505 using Tapatalk

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Ned Maj 29, 2016 3:18 pm
od KartmenBG
Nepopravljivi optimista » Ned Maj 29, 2016 3:08 pm napisao:Uredice valjda i okolinu oko pasarele kod beton hale i srusiti onu baraku. Naravno legalno, preko dana, bez fantomki.

Sent from my GT-I9505 using Tapatalk


Ma bolje preko noci da ruse sa fantomkama, mozda poruse i barake na beton hali izmedju parkinga i okretnice tramvaja.

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Ned Maj 29, 2016 4:25 pm
od arapski investitor
kartmenov argument: bolje rusiti nocu i sa fantomkama, mozda se srusi vise (?!?!)
bombardovanjem bi se tek srusilo najvise, mozda bolje to?

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Ned Maj 29, 2016 5:22 pm
od KartmenBG
arapski investitor » Ned Maj 29, 2016 4:25 pm napisao:kartmenov argument: bolje rusiti nocu i sa fantomkama, mozda se srusi vise (?!?!)
bombardovanjem bi se tek srusilo najvise, mozda bolje to?


Moj argument je da treba porusiti sve privremene objekte koji su postali stalni i to u centru Beograda, uradio bi nesto poput ovoga..

Beograd je Evropski grad i tako treba da izgleda a ne da lici na Indiju, to sto se tolerisalo tako nesto decenijama i da se ljudi bune sto ih iseljavaju iz privremenih objekata i sto ruse nakaradne zgrade bez ikakve arhitektonske vrednosti na mestu koje je nalicje grada , neka ruse ali neka im nadju adekvatnu zamenu, svi koji su iseljeni su dobili adekvatni smestaj, jedino alava Iskra nije zadovoljna kompenzacijom i zato se i pobunila a gradjanska udruzenja sa sumljivim nacinom finansiranja jedva su docekali. Svi se smejali kad je poceo projekat i bili su u fazonu ajde i to da vidimo nema sanse da tako nesto naprave i cela strucna javnost ih iskulirala ali cim su ocistili savski amfiteatar i kad su krenuli u izgradnju svi se od jednom pobunili a arogantna strucna javnost je utihnula zna da ih niko nece ukljuciti zbog njihovog arogantnog odnosa prema ovome od samog pocetka i da kad bi se ukljucila sama bi na sebe pljunula, strucna javnost da se iole ozbiljno pozabavila ovim projektom od samog pocetka umesto da se ponasala krajnje neprofesionalno mozda bi nama kao narodu bilo bolje da su strucnjaci iole bili ozbiljniji. boze kad se setim kada su se svi sprdali na ovaj projekat takva pljuvacina i opstenarodna sprdnja se nije desila nikada sem u slucaju ovog projekta, a druga stvar tako nasilno nadmetanje narodu ljigavih fora i nadmetanje misljenja " Beograd na hlebu " i slepo pracenje narucene pljuvacine ovog projekta mi ogadilo sve aktiviste koji su protiv ovog projekta, Jedina gradjansko udruzenje imaju 10x vise autoriteta od vih ovih jeste " Imamo plan" i ostala koja su se zaista bavila problemima gradjana i pre nego sto je ovaj projekat bio i u najavi , koji su se brinuli o svakom aspektu ovoga grada i ljudi koji su olaksavali zivot gradjanima poput Filipa Vukse, svi ovi sto su se od jednom pojavili potpuno nepoznati javnosti za tolikim brojem pristalica su za mene nadmetnuti placenici i koji pri tome traze uplatnice za njihovo udruzenje, A KO JE FILIPA VUKSU ILI IMAMO PLAN FINANSIRAO I DA LI SU DELILI GRADJANIMA UPLATNICE? nisu a mozda su i trebali jer je njihovo zagalaganje bilo apoliticno i zastupali su samo gradjane i resavali su im probleme koji su veci od ovog koji se tice svakodnevnog funkcionisanja grada.

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Ned Maj 29, 2016 5:57 pm
od Earthmoving
Capito direttore e Mihajlo :sesir: Ima logike , tako ću raditi ubuduće

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Pon Maj 30, 2016 10:40 am
od mekbejn
Zao mi je oblaka, ali i ovo je bolje od postojeceg stanja.

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Pon Maj 30, 2016 1:35 pm
od Mair
Našao sam par prikaza od jednog korisnika fejsbuka, nadam se da neće imati ništa protiv jer ih je postavio javno verovatno u cilju prezentacije.

Kalemegdan_pasarela_01_2016.jpg
Kalemegdan_pasarela_01_2016.jpg (75.17 KiB) Pogledano 12911 puta


Kalemegdan_pasarela_03_2016.jpg
Kalemegdan_pasarela_03_2016.jpg (69.21 KiB) Pogledano 12911 puta


Kalemegdan_pasarela_04_2016.jpg
Kalemegdan_pasarela_04_2016.jpg (131.58 KiB) Pogledano 12911 puta


Kalemegdan_pasarela_05_2016.jpg
Kalemegdan_pasarela_05_2016.jpg (124.46 KiB) Pogledano 12911 puta


Kalemegdan_pasarela_06_2016.jpg
Kalemegdan_pasarela_06_2016.jpg (67.54 KiB) Pogledano 12911 puta


Kalemegdan_pasarela_07_2016.jpg
Kalemegdan_pasarela_07_2016.jpg (60.81 KiB) Pogledano 12911 puta


Kalemegdan_pasarela_08_2016.jpg
Kalemegdan_pasarela_08_2016.jpg (90.65 KiB) Pogledano 12911 puta


Kalemegdan_pasarela_10_2016.jpg
Kalemegdan_pasarela_10_2016.jpg (88.51 KiB) Pogledano 12911 puta


Kalemegdan_pasarela_11_2016.jpg
Kalemegdan_pasarela_11_2016.jpg (80.23 KiB) Pogledano 12911 puta


Kalemegdan_pasarela_15_2016.jpg
Kalemegdan_pasarela_15_2016.jpg (121.7 KiB) Pogledano 12911 puta


Kalemegdan_pasarela_16_2016.jpg
Kalemegdan_pasarela_16_2016.jpg (95.74 KiB) Pogledano 12911 puta


Kalemegdan_pasarela_20_2016.jpg
Kalemegdan_pasarela_20_2016.jpg (95.95 KiB) Pogledano 12911 puta


Meni ovo izgleda veoma dobro zamišljeno i ako izvedu do detalja sa okolinom kao na ovim renderima (prikazima) biće veoma lepo videti i koristiti ovu pasarelu. Takođe se vidi i panoramski lift u ovom stubu za skuplturu, što je veoma lepo i dobro.

Re: Pešačka pasarela od Kalemegdana do Savskog pristaništa

Poslato: Pon Maj 30, 2016 1:44 pm
od KartmenBG
sa strane kalemegdana nema silaska za invalide a sa strane beton hale ima , KO OVU DRAMU REZIRA?!