Stranica 29 od 29

Re: Blok 25 i 26

Poslato: Uto Okt 08, 2019 3:47 pm
od vucko
Koje je logičko objašnjenje da objekat 1 ne bude frontalno okrenut ka ulici???

Ovi prepusti na spratovima kao što je već rečene dovode do toga da ove zgrade izgledaju kao nadogradnja.

Re: Blok 25 i 26

Poslato: Uto Okt 08, 2019 3:48 pm
od spatiotecte
Fotelja urbanizam, biće to nova moda vidim ja.

Re: Blok 25 i 26

Poslato: Sre Okt 09, 2019 11:43 am
od Myah
ГЛАС ПРИРОДЕ » Pon Okt 07, 2019 1:18 am napisao:Тачније када је ту улетео блок 24. Али да ли су природне целине око Палате заштићене. Како изгледа решење Филхармоније и околине?


Na blok 24 sam mislio pod "stambenjake" haha. Što se tiče zelenila na Ušću, ovo je iz PDRa za Blok 13:

"Постојеће зелене и слободне површине
На подручју предметног Плана доминира уређена зелена површина, планирана и подигнута половином XX века, као
суштински важан део модерног града, који, у духу Атинске повеље, одликује монументалан објекат у зеленилу.
Зелену површину чини партерно уређени део репрезентативног карактера испред главног улаза Палате „Србија” и део
уређен у слободном енглеском стилу са масивима лишћарских и четинарских дрвенастих врста. Овакво пејзажно уређење,
са једноставним и сведеним линијама стаза и приступа, по својој величини одговара монументалности и репрезентативности објекта, са којим чини јединствену и складну просторно-архитектонску целину.
Значај и квалитет ове зелене површине, као јавног добра, огледа се у њеној улози у унапређењу квалитета животне средине кроз абсорпцију угљен диоксида, регулацију температуре и влажности ваздуха, тј. ублажавање климатских екстрема,
регулацију атмосферских вода, смањење буке и негативних утицаја ветра, очување биодиверзитета и др.
У контактном подручју предметног Плана, дуж Булевара Михајла Пупина, Улице ушће и Булевара Николе Тесле, пружају се дрвореди. Североисточно од предметне локације, до река Дунава и Саве, а од Бранковог моста до хотела „Југославија”, простире се парк Пријатељства, чији је првобитно формирани део утврђен за културно добро – знаменито место.
Њихова директна просторна, визуелна, историјска и симболична веза даје додатну урбанистичку вредност предметном
подручју"

Sama zgrada je zaštićena kao spomenik kulture, a zelena površina okolo je proglašena za zaštićenu okolinu spomenika kulture („Službeni glasnik RS“,
broj 72/13). Ovo je regulaciono-nivelacioni plan za blok 13, i tu se vidi footprint buduće filharmonije, odnosno ono što je dozvoljeno za izgradnju. Plave isprekidane linije su prostor predviđen za podzemne garaže, crne linije su postojeći objekti:

regulaciono nivelacioni plan-01.png


Izvinjavam se na skretanju s teme