EECFA

Galerija na Kosančićevom vencu

10-01-2018

  Galerija na Kosančićevom vencu

  Učestvuj u diskusiji u okviru Beobuild FORUM-a

  Projekat gradske galerije na Kosančićevom vencu pravi korake ka realizaciji, ali iako planiran za 2018. ostaje pitanje da li će gradnja krenuti do kraja godine. Nova galerija u pripremi je više od godinu dana, a ove nedelje je završen javni uvid urbanističkog projekta. Njena izgradnja podrazumeva preparcelaciju prostora, što je dodatno produžilo procedure i donekle udaljilo eventualni početak gradnje. Taj proces je sada završen, a tokom ove godine planirano je rešavanje imovinsko pravnih poslova na susednim parcelama, kao i tenderi za projektovanje i izvođenje. Arhitektonsko rešenje galerije izabrano je na konkursu iz marta prošle godine, na kome je prva nagrada dodeljena beogradskom birou ARCVS.

  U širem kontekstu, galerija na Kosančićevom vencu zamišljena je kao prva faza budućeg Kulturnog centra Kosančićev venac. Njegova gradnja definisana je kroz tri faze, a puna funckija obezbediće ne samo galerijski prostor, već i restoran, multifunkcionalnu dvoranu, učionice, amfiteatar na otvorenom i drugo. Objekat je zamišljen kao ukopana građevina (4Su+Pr+1), čiji je zadatak da ponudi nove funkcije u starom jezgru i osnaži pešačku vezu sa Karađorđevom ulicom. U njegovom sastavu će se nalaziti i podzemni lagum koji će posebnim osvetljenjem biti istaknut kao element enterijera.

  Kaskadno oblikovana građevina posedovace brojne spoljne pešačke komunikacije, terase i vidikovce, što je možda i najkvalitetniji deo ovog koncepta. Autori su inspiraciju našli u neposrednom okruženju, pa se sama forma tumači kroz prepoznatljive funkcije rečnog pristaništa. Tako kose pešačke rampe na spoljnoj fasadi imitiraju pristanišne rampe, a zapadni erker (prizemlje i prvi sprat) podseća na sklop kargo kontejnera. Fasada se predlaže od opeke, čime se ostvaruje kontinuitet sa zidinama Beogradske tvrđave. U suštini, jedan strogo utilitarian dizajn bez mnogo estetskih ambicija i želje za isticanjem. Zbog velikog broja turista koji će dolaziti iz pravca pristaništa, pored stepeništa predlaže se postavljanje turističke uspinjače (funikulara).

  Na krovnoj ploči, koja ce se nalaziti u ravni Kosančićevog venca, formirana je prostrana terasa namenjena organizovanju događaja, otvorene galerije i letnjih pozornica. Ovako velike i osunčane površine imaju značajan energetski potencijal, pa autori predlažu korišćenje te energije kroz poseban sistem kolektora na aktivnoj krovnoj konstrukciji. Finansijska održivost projekta biće obezbeđena sa preko 400 kvadrata komercijalnog prostora za iznajmljivanje, uključujući veliki restoran i lokale. U takozvanoj trećoj fazi, planirana je izgradnja multifunkcionalne dvorane sa 260 sedišta, na čijem krovu je zamišljen otvoreni amfiteatar sa pogledom ka mostovima i Novom Beogradu. Na zapadnoj fasadi u suterenu planiran je i grupni ulaz, preko koga će pristupati holu i kafeteriji.

  Ukupna bruto površina ovog objekta iznosi 2815 m2, dok se vrednost građevinskih radova procenjuje na oko 1.4 miliona evra.

  Gradska galerija na Kosančićevom vencu