Doka WWW Heder

Idejno rešenje za još jednu deonicu UMP-a

06-12-2016

  Idejno rešenje za još jednu deonicu UMP-a

  Učestvuj u diskusiji u okviru Beobuild FORUM-a

  Dok se na Novom Beogradu gradi LOT1, u prostorijama Direkcije za izgradnju grada predstavljen je idejni projekat još jedne deonice UMP-a, od Topčiderskog tunela do tunela Šumice. Projekat obuhvata površinu od 50 hektara, uključujući novih 2.5 kilometara Unutrašnjeg magistralnog poluprstena i prateće sisteme veza na ukrštanjima sa najvažnijim saobraćajnicama. Idejni projekat saobraćajnice sadrži i tri varijantna rešenja za petlju u zoni Šumica, koja bi preko autoputa povezala Ulicu Grčića Milenka sa Zaplanjskom. Ceo projekat predviđa i mogućnosti fazne realizacije, a u narednim koracima predstavljaće osnovu za izradu Plana detaljne regulacije.

  Prema idejnom rešenju, nakon završetka Topčiderskog tunela iz pravca Ulice dr. Milutina Ivkovića, trasa UMP-a nastavljaće se vijaduktom iznad kružnog toka na Autokomandi i dalje, prateći pravac Tabanovačke i Kumodraške ulice, nastavljati do ukraštanja sa autoputem. Na novom odvajanju za Kumodrašku ulicu biće izgrađen denivelisan prelaz sa podvožnjakom za vozila koja se kreću Kumodraškom ulicom ka Autokomandi. Glavni pravac magistrale nastavlja do ukraštanja sa autoputem, gde će ulivanje biti regulisano rampama i jednim vijaduktom za vozila koja sa autoputa pristupaju UMP-u u pravcu ka Autokomandi. Dodatno, planira se proširivanje petlje kod Dušanovačkog mosta, širenje samog mosta i pristupnih saobraćajnica.

  Varijantno rešenje za petlju u zoni Šumica podrazumeva tri moguća rešenja za ukrštanje pravca Grčića Milenka-Zaplanjska sa autoputem. Kao najjeftinije rešenje ponuđen je klasičan most bez punog sistema veza sa autoputem, zatim kao drugu varijantu takozvanu “holandsku” raskrsnicu regulisanu semaforskom signalizacijom i treće rešenje je kružna petlja, poput onih kod novobeogradske arene. Prema svim izgledima, najverovatnije će biti izabrano rešenje kružne petlje, pre svega kao varijante koja se pokazala kao najoptimalnija sa najkraćim vremenom putovanja.

  Usvajanje ovog plana je značajno i sa stanovišta razvoja okolnih parcela i njihove relacije u odnosu na budući razvoj infrastrukture. U tom smislu, daje mogućnost investiranja na onim delovima koji nisu obuhvaćeni, kao i izglednije urbanističko i saobraćajno planiranje novih namena. Realizacija ove deonice UMP-a nema utvrđene rokove niti je trenutno u razvojnim prioritetima, međutim procenjuje se da bi cena uključujući Topčiderski tunel mogla biti oko 130 miliona evra. Karakteriše ga veoma obimna eksproprijacija, koja samo na ovoj deonici u ukupnoj ceni učestvuje sa preko 30 miliona evra. U prilogu pogledajte predloženo idejno rešenje treće sekcije UMP-a uz prikaze najvažnijih saobraćajnih objekata na trasi.

  UMP - idejno rešenje treće sekcije