EECFA

IKEA - izdati lokacijski uslovi

22-04-2015

  IKEA - izdati lokacijski usloviInvesticija švedske kompanije IKEA jedan je od javno najeksploatisanijih gradskih projekata u prethodnim godinama. Toliko željena i dugo očekivana investicija najavljivana je bezbroj puta, a služila je i kao obećanje na izborima. Ipak, izgleda da konačno ima nekih pomaka. Nedavno je napravljen još jedan korak ka realizaciji, pošto je ove nedelje Sekretarijat za urbanizam izdao lokacijske uslove za objekat “IKEA Beograd istok”.

  Iako se stvari na ovom projektu polako pokreću, potrebno je ispuniti dosta preduslova da bi izgradnja mogla da počne. IKEA je pribavila veliki komad zemljišta na jugo-istočnom kraku autoputa kroz Beograd - nedaleko od Bubanj potoka, pa sad postaje izvesno da će se tu nalaziti prvi prodajni objekat švedskog proizvođača. Radi se o parceli ukupne površine 26.2 hektara na desnoj strani autoputa, iza trenutne pozicije naplatne stanice "Bubanj potok".

  Građevinska parcela svojom veličinom zadovoljava i buduće potrebe za širenjem kapaciteta i funkcija u okviru kompleksa. U prvoj fazi biće izgrađen maloprodajni objekat od 38.660 kvadtara bruto prostora na tri nadzemne etaže (Po+Pr+2). U planovima kompanije na ovoj lokaciji je planirana regionalna poslovna centrala i najveći prodajni objekat u Beogradu. Ispred objekta biće izgrađen odgovarajući otvoren parking prostor sa oko 1500 mesta. Poziciju maloprodajnog centra moguće je istaći reklamnim stubom sa maksimalnom visinom do 45 metara. U tom smislu objekat je u standardnoj formi kakvu možemo videti i na drugim IKEA objektima po Evropi.

  Za dobijanje lokacijskih uslova priloženo je idejno rešenje, međutim u okviru zadatih uslova moguće su manje promene na objektu do konačnog rešenja. U suštini, u narednom periodu IKEA će aplicirati za građevinsku dozvolu, ali neki uslovi moraju biti ispunjeni da bi izgradnja otpočela. Tu se pre svega misli na dogovor oko komunalnog i infrastrukturnog opremanja lokacije, ali možda još važnija intervencija potrebna je pri izmeštanju naplatne stanice "Bubanj potok".

  Trenutno se pozicija građevinske parcele novog centra nalazi iza naplatne rampe, što je svakako neprihvaljivo za investitora, međutim tu se računalo na gradske planove. Izmeštanje naplatne rampe dugo je planirano, prvenstveno zbog budućeg ukrštanja Obilaznice sa autoputem E75, ali bez tog dela Obilaznice rampe su ostale da stoje na trenutnoj poziciji. Tek nakon izmeštanja naplatne rampe biće moguć pristup ovom objektu bez dodatnih troškova, a investitor naglašava da gradnja ne može početi dok nadležni ne naprave konkretne korake na tom planu. U tom smislu, ova investicija je vezana i za neke javne projekte, što možda može opet ukočiti realizaciju.

  U prilogu pogledajte idejno rešenje i mapu lokacije IKEA centra.

  IKEA Beograd istok - mapa lokacije


  IKEA Beograd istok - idejno rešenje