EECFA

Inner Ring Road - Detailed Plan Concept

07-10-2010

  Inner Ring Road - Detailed Plan ConceptInner Ring Road - Detailed Plan ConceptKrajem 2008. godine započeta je izgradnja mosta preko Ade Ciganlije kao najbitnijeg dela daleko većeg infrastrukturnog projekta - Unutrašnjeg magistralnog poluprstena, čiji ste regulacioni plan već imali prilike da vidite na našem sajtu. Saobraćajnica Unutrašnji magistralni poluprsten (UMP) predstavlja jedan od najznačajnijih planiranih gradskih saobraćajnih pravaca, koji ima zadatak da rastereti centralno područje od individualnog saobraćaja, smanji obim saobraćaja na postojećim mostovima preko Save i obezbedi alternativne mogućnosti u povezivanju pojedinih gradskih područja.

  Predstavljamo vam koncept izmene osnovnog plana UMP-a koji je dostavljen Sekretarijatu za Urbanizam na dalju proceduru. Manje promene u planu obuhvataju korekciju granica plana i nekoliko novih projektnih rešenja:

  - novo rešenje petlje "Radnička" i profila iste ulice

  - novo rešenje ukrštanja trase UMP - Novi Rakovički put sa Bul. Vojvode Mišića, na rubu Topčiderskog parka

  - nova pristupna saobraćajnica za sportski kompleks BASK

  - nova pešačka pasarela u zoni Careve Ćuprije

  Najvažnija izmena osnovnog plana sigurno jeste novo rešenje petlje "Radnička", prikazano u planu i dobijeno nakon održanog javnog konkursa. Umesto rešenja u osnovnom planu - denivelisane raskrsnice sa dve semaforizovane površinske raskrsnice na Radničkoj ulici, sada se planira rešenje koje ima pun program denivelisanih veza. Naime, denivelisana petlja sadrži kružnu raskrsnicu koja je rampama direktno povezana sa mostom iznad, Radničkom ulicom i Bulevarom Vojvode Mišića koji se pruža ispod.

  Planirani koridor za trasu metroa u okviru profila mosta nastavlja se vezom na postojeći tramvajski most u zoni petlje Radnička. U okviru novog rešenja petlje planirana je i veza sa sajmom u obliku kružne raskrsnice u zoni postojećeg parkinga sajma. Profil Radničke ulice, za razliku od osnovnog rešenja, od petlje Radnička do ulaska u Adu ciganliju planira se sa po četiri trake po smeru ( umesto tri ) i razdelnim ostrvom.

  Tu je zatim novo rešenje ukrštanja trase UMP - Novi Rakovički put sa Bulevarom Vojvode Mišića, na rubu Topčiderskog parka. Naime, Novi Rakovički put se planira sa četiri saobraćajne trake i razdelnim ostrvom, umesto dvotračnog puta u osnovnom planu, s toga je ukrštanje sa postojećom trasom Bul. Vojvode Mišića i tramvajskom prugom rešeno kao površinska raskrsnica koja nema pun program veza i gde su leva skretanja iz pravca UMP ka Bul. Vojvode Mišića rešena denivelisnom vezom sa širinom kolovoza od 5 metara.

  Nova je i pristupna saobraćajnica za sportski kompleks BASK. Umesto u osnovnom planu planirane veze koja je išla od kontrolne rampe za kovnicu novca ka ovom sportskom kompleksu, planira se nova pristupna saobraćajnica iz Ulice Paštrovićeve. Uz ovaj pristupni put planirana je i pešačka komunikacija od Paštrovićeve do pozicije novoplanirane pešačke pasarele u zoni Careve ćuprije.

  Na novobeogradskoj strani trase UMP-a na desetak mesta je korigovana, odnosno proširena granica plana. Takođe, korigovana je granica u zoni petlje sa ulicom Tošin bunar, gde prihvaćeno rešenje nažalost ne podrazumeva denivelisanu raskrsnicu, ali je planom ostavljeno prostora za takvo rešenje u budućnosti.

  Na delovima trase UMP-a na mostu i u tunelu nije bilo korekcija.

  Predstavljamo Vam koncept izmene osnovnog plana UMP-a koji je dostavljen Sekretarijatu za Urbanizam na dalju proceduru a čija će realizacija (izgradnja) po fazama zavisiti od priliva finansijskih sredstava.

  Na konkurs za izbor izvođača za pristupne saobraćajnice sa obe strane mosta preko Ade prijavile su se četiri strane kompanije. Sve četiri prijavljene kompanije konkurisale su za pristupne puteve sa novobeogradske strane mosta, dok se tri od ove četiri nadmeću i na izboru za izvođača petlje „Radnička”.

  Special thanks to the "Urbanistički Zavod Beograda" /www.urbel.com/

  Inner Ring Road - Detailed Plan Concept


  Detailed Plan Concept Hi Resolution (velika rezolucija fotografije)


  Conceptual Design - Radnicka street intersection