Eastern European Construction Forecasting Association

Institut "Dedinje" dobija novo krilo

17-08-2018

    Institut "Dedinje" dobija novo kriloIzgradnja novog krila Insituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” sve je izvesnija, a prošle nedelje napravljen je još jedan važan korak ka realizaciji. Projekat rekonstrukcije postojećih i dogradnje novih kapaciteta u okviru kompleksa na Dedinju dobio je građevinsku dozvolu, što je konačno i razrešilo dugotrajan i neizvestan proces imovinskih sporova koji su godinama kočili izgradnju. Sa građevinskom dozvolom sledi procedura izbora izvođača i potpisivanje ugovora, pa se zbog zakonskih rokova početak gradnje može očekivati tek naredne godine. U svakom slučaju, pokrenuta je poslednja faza priprema na projektu kritične važnosti za zdravstveni sistem i jednom od nosioca bolničke i nastavne funkcije u kardiohirurgiji. Pored rekonstrukcije postojećih objekata instituta “Dedinje”, radovi će obuhvatiti gradnju potpuno novog krila, čime će dugoročno biti rešen gorući problem nedostatka smeštajnih kapaciteta.

    Postojeća zgrada (Po+P+3+Pk) pokriva oko 8.800 m2 i njena rekonstrukcija biće obavljena u okviru postojećih gabarita, uz podrazumevano poboljašanje opremljenosti i uslova rada u ovom delu kompleksa. Dogradnja u ovom projektu predstavlja ozbiljniju fazu, posto će površina novoizgrađenog krila iznositi gotovo 14.000m2 dodatnog bruto prostora. Novi objekat (Su+P+2+Te+1+Pk) nalaziće se sa zadnje strane postojećeg, a direktno spojeni po spratovima činiće jedinstvenu prostornu celinu. Na prizemlju novog objekta nalaziće se novi glavni ulaz u institut sa centralnim holom i čekaonicom. Na prizemlju su planirani poliklinika i dijagnostika sa prijemnim odeljenjem i prostorije za osoblje na poliklinici. Prvi sprat namenjen je laboratorijama, prostorijama za sterilizaciju, kabinetima za lekare, a tu će se nalaziti i seminarska sala sa 100 mesta. Na drugom spratu nalaziće se operacioni blok kardiohirurgije, dok će se na trećem spratu i potkrovlju nalaziti postoperativni stacionari sa sobama za poluintenzivnu i intenzivnu negu.

    Predračunska vrednost rekonstrukcije postojećeg objekta procenjena je na 829 miliona dinara, dok se vrednost novog krila procenjuje na oko 2.6 milijarde dinara. Planirana je fazna realizacija, gde bi prvo bio izgrađen novi blok, nakon čega bi se pristupilo rekonstrukciji postojeće zgrade. Projekat rekonstrukcije i dogradnje Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” izradili su inženjeri CIP-a, a prikaze nove zgrade pogledajte u prilogu.

    Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" - lokacija


    Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" - 3D prikazi