Eastern European Construction Forecasting Association

Javna garaža u parku kod Narodne skupštine

31-10-2020

  Javna garaža u parku kod Narodne skupštineIzgradnja novih javnih garaža mogla bi da počne sa objektom u Vlajkovićevoj ulici, nakon što se odustalo od nekoliko najavljenih projekata, pre svega podzemne garaže u Ulici kneza Miloša, a i ona na Studentskom trgu je pod znakom pitanja. Projekat garaže u Vlajkovićevoj ulici deo je koncesije od čak 40 godina koja je dodeljena kineskoj kompaniji “China Shandong International Economic & Technical Cooperation Co. Ltd”, zajedno sa garažama na Studentskom trgu, Trgu republike i u Fruškogorskoj ulici. Prema koncesionom ugovoru koji je potpisan sa Gradom Beogradom, kineska kompanija investiraće oko 50 miliona evra u četiri centralnogradske garaže. Garaža u Vlajkovićevoj ulici, nalaziće se u parku pored zgrade Narodne skupštine, imaće kapacitet od 284 parking mesta, a njena izgradnja mogla bi da počne već naredne godine.

  Iniciajno planirana u Kosovskoj ulici, ova podzemna garaža izmeštena je u park Narodne skupštine, a umesto automatizovane garaže sa autoliftovima, ipak će se graditi klasične pristupne rampe iz Vlajkovićeve i Kosovske ulice. Mali kapacitet autoliftova pokazao se kao nepraktično rešenje za velike javne garaže, pa se zbog toga pristupilo reviziji projekta, koji je podrazumevao prelazak na klasične pristupne rampe. Efikasno kretanje vozila zahtevalo je bar po dva ulaza i izlaza, tako da je novo resenje ima po dve trake na svakoj rampi, ulaznoj u Vlajkovićevoj i izlaznoj u Kosovskoj ulici. Ukupna površina objekta iznosi 10.000m2, a objekat će se prostirati na 4 podzemne parking etaže.

  Negativni aspekti izbora ove lokacije za buduću garažu su brojni, od toga da je ona deo spomenika kulture “Zgrada Narodne skupštine”, pa do toga da pripada prostoru arheološkog nalazišta “antički Singidunum”. Ova garaža treba da dovede nova vozila i saobraćaj u uske obodne ulice poput Kosovske i Vlajkovićeve, a njena izgradnja znači i gubitak značajnog parkovskog prostora. Pored sečenja većeg broja stabala, izgradnjom garaže ovaj prostor će zauvek izgubiti direktni dodir sa tlom, a zelenilo će u velikom delu biti svedeno na plitke betonske žardinjere. Ako sve ovo bude rezultiralo uklanjanjem većeg broja privatnih automobila iz okolnih ulica i gašenjem otvorenog javnog parkinga pored Narodne skupštine, projekat garaže na ovakvom mestu ipak dobija nekakav smisao.

  Dobra strana projekta je da pozicijama ulazno-izlaznih rampi nisu narušeni glavni pešački pravci, pre svega kritično važan prilaz platou Skupštine sa Trga Nikole Pašića. Ukanjanjem otvorenog javnog parkinga na platou Skupštine kod parka biće omogućeno uređenje prilaza Narodnoj skupštini, kao jednom od najvažnijih i najreprezentativnijih istorijskih objekata u gradu, spomenika kulture od izuzetnog značaja i jedne od najposećenijih turističkih znamenitosti. Projekat nažalost predviđa minimalnu redukciju površinskih parking mesta u obuhvaćenoj zoni, što govori da se garaža gradi za nova vozila i da će efekti na prohodnost okolnih ulica biti minimalni.

  Projekat garaže u Vlajkovićevoj ulici izradio je institut CEP, a investitor je CSI Parking Investment (China Shandong International Economic & Technical Cooperation Co. Ltd). U prilogu pogledajte prikaze buduće javne garaže kod Narodne skupštine.

  Vlajkovićeva - garaža