EECFA

Kamen temeljac za "Kulu Beograd"

15-04-2016

  Kamen temeljac za "Kulu Beograd"Polaganjem kamena temeljca za “Kulu Beograd” počela je realizacija još jednog projekta u okviru reurbanizacije savskog priobalja. Nakon prošlogodišnjeg otvaranja gradilišta stambenog kompleksa “BW Residences”, danas su radovi otpočeli i na tzv. “Kuli Beograd” - 168 metara visokog obeležija na samoj obali Save. Projekat potpisan od strane SOM studija (Skidmore, Owings & Merrill LLP), poznatog arhitektonskog tima iz SAD predstavlja centralni i najviši objekat čitavog masterplana, a istovremeno i jedan od najviših objekata u Beogradu. Ovaj novi reper nalaziće se na središnjem delu desne obale, između Starog savskog mosta i mosta “Gazela”, a biće kombinovane stambeno-komercijalne namene.

  Prema planu, ovaj objekat nalazi se na ukrštanju više saobraćajnih i pešačkih pravaca, a sa komercialno-uslužnim sadržajima u prizemnom delu izlaziće na regulacionu liniju šetalista. Na proširenoj osnovi komercijalne namene uzdizala bi se 40 spratova visoka hotelsko-stambena kula. Postolje kule ima dva nivoa i pretežno će služiti kao podrška hotelskoj funkciji, uz komercijalne sadržaje lokala i restorana u delu koji gleda na reku. Prvih devet spratova kule biće hotel visoke kategorije, nakon čega ide tehnička etaža i potom 26 spratova stambenog prostora. Na vrhu objekta planiran je vidikovac otvoren za javnost i turiste, a u podzemnom delu nalaziće se dvospratna podzemna garaža. Ukupna bruto površina objekta iznosi preko 65.000 m2, od čega se skoro 48.000 m2 nalazi u nadzemnom delu.

  Najavljeno je da će hotel pripadati luksuznom lancu "St. Regis", a planirano je da ima 125 soba uz sve prateće sadržaje za ovu kategoriju objekta. U okviru horizontalnog postamenta kule nalaziće se hol za pristup hotelu, multifunkcionalna sala sa mogućnošću otvaranja ka spoljnom uređenju ("ballroom"), sale za sastanke i spa centar sa bazenom. U okviru ove proširene baze nalaziće se i hol za pristup stambenom delu kule, kao i specijalna zatvorena pasarela koja će u nivou prvog sprata direktno povezati kulu sa susednim tržnim centrom. Komercijalni sadržaji nalaziće se i na poslednja dva sprata kule, gde su na 38. spratu planirana dva restorana, a na 39. spratu panoramski vidikovac sa zatvorenim delom i terasom. Sadržaji na vrhu kule biće dostupni putem dva specijalna dvoetažna lifta.

  Kula Beograd ima pravougaonu osnovu sa blago zaobljenim uglovima i zarotiranim volumenom u dva pravca. Specifičnim oblikom volumena ciljaju se dinamične vizure, ali je ovakav oblik objekta istovremeno i aerodinamično rešenje otporu vetrovima. Prednost ovakve konfiguiracije je da vetru koji deluje na širokoj površini gornjeg dela kule, pruža otpor dugačka konstrukcija u osnovi. Fasada objekta će biti takozvana "zid-zavesa" sa konstrukcijom od aluminijumskih brisoleja i lameliranog stakla. Horizontalni volumen postolja kule zamišljen je sa arhitektonski upečatljivom nadstrešnicom koja će prekrivati kolske i pešačke prilaze.

  Stambena namena ovog objekta je možda bilo najveće izneneđenje ovog projekta, pogotovo imajući u vidu da se radi o centralnom objektu čitave reurbanizacije. Zanimljivo je da prva faza projekta "Beograd na vodi" uopšte ne podrazumeva izgradnju poslovnog prostora, a u najavljenim projektima prve faze apsolutno dominira stambena gradnja. To opisuje odmeren pristup investitora ka projektima većeg prinosa i bržeg povrata uloženih sredstava. Kula će se graditi tri godine, a vrednost ove investicije mogla bi da dosegne blizu 90 miliona evra.

  U prilogu pogledajte vizuelne prikaze i preseke objekta "Kule Beograd".

  "Kula Beograd"


  "Kula Beograd" - vizure i preseci


  "Kula Beograd" - gradilište