Doka WWW Heder

Kreće obnova fasada u Karađorđevoj

19-10-2016

  Kreće obnova fasada u Karađorđevoj

  Učestvuj u diskusiji u okviru Beobuild FORUM-a

  Posle više godina ponovo je aktuelizovano pitanje obnove beogradskih fasada, a realizacija najavljenih projekata ponovo pokreće prekinut ciklus u zaštiti kulturnog nasleđa. Radovi na rekonstrukciji osam zaštićenih objekata u Karađorđevoj ulici biće praćeni još obimnijim zahvatom na rekonstrukciji 22 fasade na Kosančićevom vencu. Prošle nedelje sa izvođačima je potpisan ugovor za Karađorđevu ulicu i već nekoliko dana kasnije počelo je postavljanje skela na prve objekte. Projekat zaštite biće izveden na pet objekata za koje je utvrđeno da su kulturno dobro, kao i sanacija još tri objekta u nizu (Karađorđeva ulica br. 17-19, 21, 23, 35, 37, 39, 41 i 43). Predstavljamo vam detalje projekta, kao i manju istoriju objekata koji su predmet ove rekonstrukcije.

  Karađorđeva 17-19:

  Zgrada u Karađorđevoj 17-19 predstavnik je malobrojne grupe sačuvanih objekata iz sredine 19. veka, kada je građeno kao reprezentativno trgovačko-stambeno zdanje. Prvobitna namena objekta se nije mnogo promenila, a kako se nalazila u centru trgovačkog dela grada, prizemlje je kao i kod drugih objekata imalo radnje i magacine, dok je na spratu bilo smešteno stanovanje. Vremenom najveći deo maltera i fasadne plastike je ukonjen, pa će zadatak rekonstrukcije biti ponovno kalupljenje dekoratvnih elemenata fasade i restauracija njihovih stilskih karakteristika. Pored toga, planirana je kompletna zamena fasadne limarije i restauracija bravarije, kao i uklanjanje reklamnih panoa, klima uređaja i nadsteršnica. Biće izvršena i obnova bočnog zida ka susednom objektu, a prizemni deo objekta će biti dodatno zaštićen silikonskim premazima i anti-grafit slojem.

  Karađorđeva 21:

  Kuća na broju 21 takođje predstavlja tipičan objekat trgovačke ulice iz druge polovine 19. veka, sa kafanom u prizemlju, stanovanjem na prvom spratu i zadnjim dvorišnim delom. Zgrada je prepravljana 1927. godine prema projektu Vojislava Kostića, izvedena u stilu akademizma sa asimetričnim prizemljem, dekorativnim zidanim balkonima na prvom spratu i timpanonima na krovnom vencu. I u ovom slučaju biće izlivena potpuno nova fasadna plastika, na osnovu preuzetih otisaka postojeće i uz saniranje bočnog zida ka susednom objektu na broju 19. Spoljna krila stolarije biće restaurirana po ugledu na postojeće.

  Karađorđeva 23:

  Ovaj objekat je originalno sagrađen krajem 19. veka, ali je kao i susedni objekat doživeo značajne promene u decenijama koje su usledile. Na uskim parcelama nastajali su objekti uskog uličnog fronta sa dubokim dvorišnim krilom, pa je i ovde nastao manji jednospratni objekat koji je kasnije značajno nadzidan i estetski preoblikovan. Konkretno, projekat rekonstrukcije iz 1932. godine podrazumevao je dogradnju tri sprata u art deco stilu, a predstavlja delo Valerija Staševskog, jednog od poznatijih arhitekata ruske emigracije u Beogradu. Na ovoj fasadi dekorativni akcenat postignut je preko elemenata od kovanog gvožđa i manje plastike u vidu floralnih ornamenata između spratova. Objekat ima četvorospratno dvorišno krilo i rekonstrukcija podrazumeva obnovu svih strana objekta, sem zadnjeg dela koji gleda na Kosančićev venac.

  Karađorđeva 35, 37 i 39:

  Objekti na brojevima 35, 37 i 39 nisu zaštićeni, a kako je predviđeno njihovo rušenje na njima će biti izvedeno samo tekuće održavanje. To znači da će ulicni front i ograde ovih objekata biti sanirani, kako bi se do nove namene njihovo postojanje učinilo podnošljivijim.


  Karađorđeva 41:

  Zgrada u Karađorđevoj 41 izgrađena je 1925. godine po projektu arhitektonskog studija Vasilija Bikara, za trgovca Milivoja M. Popovića. Ovo reprezentativno zdanje akademskog stila takođe karakteriše uzak ulični front sa kolonadom dorskih stubova u prizemlju i talasastom formom kombinovanih zidanih balkona i prozora na višim spratovima. Poseban akcenat fasadi daje bogato dekorisana atika na levoj strani mansarde, kao i uokvireni reljef u kamenu sa desne strane. Rekonstrukcija fasade podrazumeva potpunu obnovu uličnog fronta fasade i bočnih kalkanskih zidova ka broju 39 i 43.

  Karađorđeva 43:

  Ovaj objekat nalazi se najbliže Brankovom mostu i predstavlja najreprezentativniji objekat u ovom nizu. Kao drugi objekti, zdanje na broju 43 doživelo je značajne promene u prethodnom periodu. Originalna kuća potpuno je transformisana 1923. godine prema projektu čuvenog arhitekte Nikole Nestorovića. Zgradi je dograđeno više spratova, a njena spoljašnjost dobila je raskošnu fasadu u duhu akademizma. Karakterišu je dva lica vrlo raskošne fasade, sa plitkim pilastrima i secesijskim floralnim motivima i dekorativnim vazama, kao i dva centralno pozicionirana balkona od kovanog gvožđa. I na ovom objektu biće sanirane ulična, bočna i dvorišna fasada.

  Rok za završetak ovih osam fasada je 90 dana od uvođenja izvođača u posao, a projekat realizuje konzorcijum u čiji sastav ulaze tri beogradska preduzeća: “Jadran”, “Jugogradnja” i “M Enterijer gradnja”. Vrednost posla ugovorena je na 64.7 miliona dinara.

   

  Vezani tekstovi:

  30.06.2016 - Rekonstrukcija Karađorđeve ulice


  Fasade u Karađorđevoj - oktobar 2016