PRODEXPO

Kula "West 65" cilja veću spratnost

13-07-2018

  Kula "West 65" cilja veću spratnostStambeno-poslovni kompleks "West 65" na Novom Beogradu ulazi u drugu fazu izgradnje, odnosno u fazu koja obuhvata izgradnju maloprodajnog centra i poslovno-stambene kule. Ovaj projekat započeo je realizaciju 2011. godine i u prethodnom periodu u celosti je završen stambeni deo kompleksa sa 514 stanova u 11 stambenih zgrada. Predstoji nova etapa izgradnje koja treba da funkcionalno komplementira kvart sa komercijalnim i poslovnim kvadratima, a pripremni radovi u okviru ove faze zvanično su otpočeli prošle nedelje. Zanimljivo je da dok traju pripremni radovi na izgradnji podzemne garaže, ovaj projekat je paralelno u procesu izmene urbanističkog projekta za poslovno-stambenu kulu. Prema podacima iz izmenjenog urbanističkog projekta planirana je izgradnja kule uvećane spratnosti i visine, pa umesto 140 metara i 33 sprata revidiran projekat predlaže kulu od 150 metar visine i 40 spratova.

  Novi urbanistički projekat za kulu u novobeogradskom bloku 65 trenutno se nalazi na javnom uvidu, a izradio ga je projektni studio “Bureau Cube Partners”. Ukoliko bude odobren od strane Komisije za planove, ovo će biti jedan od najviših objekata u gradu. Prema prikazima idejnog rešenja blago je izmenjen izgled kule, najviše u oblikovanju njenog vrha, ali su kvadrature približne prvobitnom rešenju. Možda je najveća izmena na fasadi maloprodajnog objekta, koja je sada definisana u dosta atraktivnijoj formi. Naravno sve ovo je samo idejno rešenje i može da doživi dodatne promene do izvođenja.

  Na parceli u bloku 65 počeli su radovi na izgradnji objedinjene podzemne garaže za tržni centar i poslovno-stambenu kulu. Projekat već ima građevinsku dozvolu odobrenu krajem 2016. godine, na osnovu koje se izvode pripremni radovi. Gradi se podzemna garaža sa 405 parking mesta i kolskim prilazom planiranim iz Ulice Tadije Sondermajera, a ugovoreno je da izgradnja podzemnog dela objekta bude završena do kraja aprila naredne godine.

  Dok traje procedura usvajanja revidiranog urbanističkog projekta, pogledajte kako izgledaju prikazi idejnog rešenja koje se trenutno nalazi na uvidu.

  "West 65" - Idejno rešenje tržnog centra i kule


  West 65 (foto) - 13. jul 2018.