EECFA

Most na Adi

02-01-2012

Ada Ciganlija Bridge

Opis projekta:

Novi beogradski most preko Save ima po tri saobraćajne trake u svakom smeru uključujuči i biciklističko-pešačke staze sa obe strane. Sa dužinom od skoro 930m i širinom od 45 metara ovaj objekat će povezivati novobeogradski i "starogradski" deo Unutrašnjeg magistralnog prstena (UMP) čiji je most integralni deo. Most sa obalama povezuju veoma kompleksni pristupni putevi, koji čine petlje na ukrštanju sa Bulevarom Jurija Gagarina na Novom Beogradu, kao i petlja sa Bulevarom vojvode Mišića i Radničkom ulicom na čukaričkoj strani.

Pored automobilskog saobraćaja most nosi i šinski koridor, koji je u budućnosti predviđen i projektovan kao budući metro koridor. Most je vrlo atraktivna struktura sa jednim impozantnim pilonom visokim 207 metara, sedam raspona i asimetričnom visećom konstrukcijom sa kablovima.

 

Investitor:

Grad Beograd

Lokacija:

Reka Sava, blizu Ade Ciganlije, Beograd

Veličina:

Dužina mosta 930 metara

Vrednost:

€ 120 miliona (cena bez pristupnih puteva)

Rokovi:

oktobar 2008 - januar 2012.