EECFA

Most na Savi kod Obrenovca

18-04-2018

  Most na Savi kod Obrenovca

  Učestvuj u diskusiji u okviru Beobuild FORUM-a
  Na ušću Kolubare u reku Savu teče realizacija jednog od najvećih infrastrukturnih projekta na široj terotoriji grada. Reč je o 17.6km dugačkoj deonici autoputa između Surčina i Obrenovca, kraka Koridora 11 koji će spojiti izgrađene deonice sa Beogradskom obilaznicom. Prošlo je godinu dana od kada su otvoreni radovi na ovoj saobraćajnici, za sada sve teče jako dobro i nema većih problema. Glavni objekat na trasi ovog autoputa je svakako most preko reke Save i na njemu je izvedenost najveća, pošto je u prethodnom periodu praktično završen ceo donji stroj mosta. Iako je bilo manjeg zastoja u pribavljanju građevinskih dozvola za radove na trasi, taj problem je prevaziđen, pa su sredinom marta otvoreni i prvi radovi na ostatku otvorenog puta.

  Na izgradnji mosta radi uigrana ekipa kineskih radnika i poslovođa, tim koji je godinama već u zemlji, a dobar deo njih ovde je premešten sa gradilišta Pupinovog mosta na Dunavu. Do sada je završen skoro kompletan donji stroj mosta, osim tri stuba u vodi čiji su šipovi ranije izvedeni. Sa početkom radova na gornjem stroju mosta radovi su ušli u novu fazu, a izgradnja gornjeg stroja otpočela je i na prilaznim konstrukcijama i na glavnom rasponu. Na stubovima iznad reke izbetoniran je prvi od četiri nulta segmenta gornjeg stroja, dok su na prilaznim konstrukcijama montirane dve pokretne oplate - na svakoj obali po jedna. Sa njima je do sada je završeno izlivanje dva segmenta sandučastog nosača na surčinskoj strani, odnosno četiri segmenta na baričkoj strani mosta.

  Ovih dana počeli su i radovi na izgradnji devijacije Obrenovačkog puta na pozicijama budućeg ukrštanja sa autoputem. Kako petlja "Obrenovac" podrazumeva nadvožnjak kojim će Obrenovački put “preleteti” trasu autoputa, nova devijacija će pomoći da se saobraćaj neometano odvija tokom trajanja radova. Uskoro se očekuje početak radova i na Surčinskoj petlji, a u toku je pobijanje šipova na još 4 manja mosta i izrada dva cevasta propusta na melioracionim kanalima. Duž trase izvedene su i manje probne deonice obrade podtla, postavljanja geotekstila i izrade prvog sloja nasipa. Završeni su i svi pripremni radovi, podignuti gradilišni kampovi podizvođača, pristupni gradilišni putevi, platforme za smestaj materijala itd.

  Presek stanja posle godinu dana radova govori da za sada nije ugrožena planirana dinamika radova, odnosno da projekat teče u skladu sa ugovorenim rokovima. Možda je najvažnije da je eksproprijacija završena na celoj dužini trase, otkupljeno je 240 ha zemlje i za to je potrošeno 8 miliona evra. U tom smislu, nema većih administrativnih prepreka koje bi mogle da uspore dalju realizaciju, ostaje samo da se kontroliše i prati rad podizvođača. Da li će ovo biti prva deonica autoputa koja je poslednjih godina završena u roku, videćemo. Za sada ima dobre šanse.

  Ugovor o izgradnji autoputa Surčin-Obrenovac potpisan je sa kineskom kompanijom CCCC (China Communications Construction Company), a projekat vredan 208 miliona evra kreditira kineska EXIM banka. Kineski radnici gradiće most preko Save, dok će ostale radove i objekte na trasi autoputa izvoditi domaći kooperanti. Rok za završetak svih radova je 32 meseca, odnosno do januara 2020. godine.

  U prilogu pogledajte foto i video reportažu koju smo vam pripremili sa gradilišta.

  Autoput Surčin - Obrenovac (foto) - 14. april 2018.