Doka WWW Heder

Napred rekonstruiše objekat u bloku 21

28-09-2016

  GP Napred rekonstruiše objekat u bloku 21Početkom ove godine počela je rekonstrukcija i dogradnja poslovnog objekta kompanije “Napred” u bloku 21 na Novom Beogradu. Zgrada Napreda nalazi se na uglu Bulevara Mihajla Pupina i Ulice antifašističke borbe, a u okviru povezane komercijalno-poslovne zone sa zajedničkim pristupnim platoom. Rekonstrukcija objekta modernizovaće ovaj poslovni prostor u A klasu, a pored rekonstrukcije biće iskorišćene i nove odredbe GUP-a o dozvoljenoj višoj spratnosti. To znači da se predviđa i dogradnja značajnog broja kvadrata, čime će se praktično udvostručiti površina postojećeg objekta.

  Sa dozvoljenom visinom objekta od 32 metara, dogradnja će podrazumevati 6 novih etaža, pet nadzemnih i jednu podzemnu (Po+Su+P+7+Ps). Na podzemnim etažama (podrum i suteren) biće omogućeno garažiranje vozila, dok će ostali spratovi zadržati osnovnu poslovnu namenu. Pristup garaži biće sa zadnje strane objekta preko unutarblokovske saobraćajnice, a korisnicima će biti na raspolaganju i auto-lift. Prostor u okviru objekta biće organizovan kao otvoren i fleksibilan, a ukupna kvadratura objekta biće povećana sa trenutnih 6141 m2 na oko 13000 m2 nakon rekonstrukcije.

  Radovi koji traju izvode se na osnovu dozvole o rekonstrukciji postojećeg gabarita, ali se u kratkom roku očekuje i dozvola za nadogradnju. Radovi na izgradnji novih etaža počeće nakon završetka rekonstrukcije prva tri sprata. U okviru postojećeg objekta radi se na izgradnji nove podzemne etaže, zameni fasadne stolarije i unutrašnjih instalacija. Rekonstrukcija postojećeg objekta trebala bi da bude završena do kraja godine, dok bi celokupan projekat mogao biti gotov u drugoj polovini 2017.

  U prilogu pogledajte 3D prikaze budućeg izgleda Napredove zgrade u bloku 21.

  "Napred" Blok 21


  "Napred" Blok 21 - Septembar 2016