EECFA

Navigator Business Center

30-10-2016

Navigator Business Center

Opis projekta:

Ovaj kancelarijski blok imaće ukupno (GBA) 22.000 kvadratnih metara, od čega je 6.000m2 na dve podzemne etaze i oko 16.000m2 na nadzemnim spratovima. Na raspolaganju će biti 202 parking mesta, gde je 146 u podzemnoj garaži a preostalih 56 na otvorenim parkinzima u okviru placa.

Prema konačnom rešenju ovaj slobodnostojeći objekat imaće devet nadzemnih i dve podzemne etaže (Po+Pr+8), a biće atrijumskog tipa sa centralnim pešačkim koridorom koji omogućava prolaznost unutrašnjeg dvorišta. Širina tog pešačkog koridora je 12 metara i on u prizemlju deli objekat na dva vizuelna i funkcionalna krila sa komercijalnim sadžajima. Dva vertikalna komunikaciona jezgra pozicionirana su sa obe strane pešačkog koridora i povezivaće nadzemne delove objekta sa podzemnom garažom.

 

Investitor:

Balkans Real Estate (MPC Properties)

Lokacija:

Blok 43, Novi Beograd

Površina:

(GBA) 22.000 m²

Vrednost:

€ 20 miliona

Rokovi:

2015 - 2016