8. srpska konferencija o razvoju nekretnina i infrastrukture

Nova luka na Dunavu

09-08-2016

    Nova luka na DunavuTokom nedavne posete kineskog predsednika Si Đipinga, strateška saradnja između Srbije i Kine produbljena je novim ugovorima i velikim projektima. Razvoj bilateralnih ekonomskih odnosa proširen je na veliki broj oblasti od novih autoputeva i pruga, do velikih energetskih, industrijskih i logističkih investicija. Kao proizvod ove saradnje u Beogradu je realizovana gradnja Severne tangente, a za nekoliko meseci kreće i izgradnja autoputa Beograd-Obrenovac. U saradnji sa kineskim partnerima priprema se još jedan izuzetno važan razvojni projekat, a reč je o novoj strateškoj luci na Dunavu u Beogradu. Nedavno je dostavljena studija izvodljivosti, čime su ispunjeni uslovi za izradu prostornog plana područja posebne namene. Rani javni uvid u plan nove luke održava se od 29. jula do 12. avgusta u prostorijama Gradske uprave Beograda.

    Radi se o objektu koji se planira na levoj obali Dunava, uzvodno od novoizgrađenog Pupinovog mosta, a koji svojim dimenzijama najavljuje veliku ekspanziju rečnog transporta i logističkih usluga. Prema izloženim parametrima, površina područja posebne namene iznosiće impresivnih 873 hektara, od čega će lučko područje i privredna zona zauzimati ukupno 562 hekatara. Poređenja radi, današnja “Luka Beograd” prostire se na oko 90 hektara, što samo pokazuje razmere ovog ogromnog projekta i njegov potencijalni značaj za grad i državu.

    Na ovom ogromnom prostoru planirana je izgradnja 1.350.000 kvadrata raznih skladisno-uslužnih kapaciteta, kao i 870.000 kvadrata saobraćajnih površina. Ova luka biće čvoriste od međunarodnog značaja i omogućavaće punu multimodalnost robnog transporta sa direknim železničkim i putnim vezama. Za ove potrebe biće izgrađena posebna saobraćajnica za vezu sa Severnom tangentom, kao i nova železnička veza preko postojećeg industrijskog koloseka koji se kod Ovče odvaja sa pravca Beograd-Pančevo.

    Nasuprot svih ekonomskih koristi stoji veliki broj ograničenja, a glavni problem predstavlja ogromna ekološka žrtva ove obimne urbanizacije. Planirana luka nalazi se na levoj obali Dunava, na prostoru koji je deo ekoloske mreže od međunarodnog značaja. Prostor je plavna zona Dunava sa aluvijalnim staništima, rukavcima i mrtvajama koje su dom za stotine autohtonih biljnih vrsta, raznih sisara, ptica i insekata. Kao takav, ovaj prostor štite međunarodne konvencije i domaća legislativa, iako je predlog žastite uklonjen iz skupštinske procedure 2015. godine. Država Srbija i Grad Beograd imaju obavezu očuvanja retkih staništa, a predlog lokacije nove luke mogao bi da proizvede nenadoknadiv ekološki gubitak. Posmatrajući ekološke parametre nije teško doneti ocenu prihvaljivosti ovakvog projekta, ali je veliko pitanje koji će kriterijumi preovladati pri donošenju konačne odluke.

    Luka na Dunavu - prikaz plana