PRODEXPO

Nova zgrada Fakulteta organizacionih nauka

09-07-2018

  Nova zgrada Fakulteta organizacionih nauka

  Učestvuj u diskusiji u okviru Beobuild FORUM-a

  Prošle godine najavljena je izgradnja nove zgrade Fakulteta organizacionih nauka, odnosno dogradnje dodatnih 6000 bruto kvadrata uz postojeći objekat na Voždovcu. Prošlog meseca usvojen je urbanistički projekat izrađen u projektnom birou "KRIP", čime je napravljen još jedan korak ka realizaciji. Novi prostor predstavlja značajno uvećanje, pošto će dograđeno krilo duplirati nastavne kapacitete ove visokoškolske ustanove. Pored novih prostorija za studente, zgrada će dobiti i dvospratnu podzemnu garažu, čime će biti rešen problem parkiranja na prilaznom platou ispred objekta. Postojeća zgrada fakulteta je atraktivna moderna koja je značajno izmenjena tokom protekle četiri decenije, pre svega izvedbom nebrojano malih i delimičnih rekonstrukcija za povećanje njegog kapaciteta. Koliko je izmenjena u spoljnom izgledu, za to vreme njena unutrašnja funkcija doživela je još veću transformaciju.

  Staro zdanje je bila nekadašnja Osnovna škola Bora Stanković, zadužbina kraljice Marije Karađorđević iz 1932. godine, koja je 80-ih godina dodeljena Fakultetu organizacionih nauka. Odmah do njega biće dograđeno moderno novo krilo sa blago uvećanom visinom krovnog venca u odnosu na trenutno stanje. Postojeći kompleks na najvišoj koti ima 20.1m (Su+P+3), dok će novoprojektovano krilo biti nešto više sa visinom slemena od 23.6m (2Po+P+4). Direktna veza dva objekta biće ostvarena manjom rekonstrukcijom na staroj zgradi, koja će omogućiti izgradnju zatvorene pasarele u visini prvog sprata. Visina objekta je pre svega uslovljena veličinom spratne osnove i potrebom formiranja prostorija sa velikim spratnim visinama, poput amfiteatara i sala za nastavu kao dominanatne nove funkcije. Udaljenost starog i novog objekta je šest metara.

  Na podzemnim etažama planirano je 60 parking mesta sa kontrolisanim pristupom za oko 150 zaposlenih u ovoj ustanovi. Kolski pristup obezbeđen je iz Ulice Jove Ilića, gde će se nalaziti ulazno-izlazni potrali za dva nezavisna autolifta. Ovim tehničkim rešenjem omogućen je efikasan pristup garaži, bez dodatnog zauzeća za pristupne rampe. Na primzemlju je planiran ulazni hol, velika čitaonica sa 100 mesta i bibliotekom, putnički liftovi i stepeništa, kao i deo tehničkih prostorija. Na prvom i drugom spratu nalaziće se po jedan amfiteatar sa 200 mesta i prateća sala za nastavu od 60 mesta, deo za vertikalnu komunkaciju sa liftovima i pristup toploj vezi ka staroj zgradi. Treći sprat sastojaće se od tri sale za nastavu, svaka sa po 60 mesta, imaće labоratoriju sa 24 mesta i jednu multifunkcionalnu salu za prezentacije. Poslednji četvrti sprat namenjen je kabinetima za nastavnike sa posebnom salom za sastanke kolegijuma. Naravno, svi spratovi će posedovati i odvojene sanitarne čvorove.

  Veliki pristupni plato ispred objekta, koji trenutno služi kao poludivlji parking biće takođe rekonstruisan i prilagođen osnovnoj funkciji, kao mesto okupljanja i susreta sa uređenim zelenilom i pešačkim stazama. Prema ugovoru koji je Fakultet početkom godine potpisao sa Ministarstvom prosvete, izgradnja novog objekta trebalo bi da počne do kraja ove godine i da bude završena tokom 2020.

  U prilogu pogledajte kako izgleda idejno rešenje rekonstrukcije i dogradnje zgrade FON-a na Voždovcu.

  Dogradnja FON-a - Idejno rešenje