Doka WWW Heder

Novi bulevar povezao Tošin bunar i most preko Ade

26-06-2017

  Novi bulevar povezao Tošin bunar i most preko AdeTakozvani severni pristupi mostu preko Ade ustvari predstavljaju novobeogradsku deonicu Unutrašnjeg magistralnog poluprstena i imaju ukupnu duzinu od 2.9 km. Nova brza saobraćajnica proteže se od novog mosta do Ulice Tošin bunar, građevinski podeljena na dva lota i realizovana u dve faze. Prva faza ili deonica Lot 2 završena je zajedno sa mostom, a podrazumeva gotovo 1000 metara dugačak segment od mosta do Ulice antifašističke borbe, uključujući i petlju sa Ulicom Jurija Gagarina. Lot 1 spaja izgrađeni deo sa Ulicom Tošin bunar i kompletira preostala 2 km nove magistrale.

  Od ukupne dužine severnih pristupa, gotovo 1500 metara predstavlja denivelisana konstrukcija, koja preleće tri novobeogradska bulevara – Jurija Gagarina, Antifašističke borbe i Đorđa Stanojevića. Nakon toga, ova magistrala spušta se na zemlju, formirajući tri raskrsnice sa Bulevarom Crvene armije, Ulicom Omladinskih brigada i Tošinim bunarom. Novoizgrađena deonica podrazumeva samo jedno denivelisano ukrštanje, dok će ostale raskrsnice biti klasične četvorokrake u nivou.

  U budućnosti ostavljena je mogućnost da se izvrši dogradnja i denivelacija presotale tri raskrsnice, čime bi nova saobracajnića postala potpuno nezavistan magistralni pravac. Do tada, napravljen je kompromis koji delimično žrtvuje komfor brze saobraćajnice. To će se najviše osetiti na ukrštanju sa Ulicom Omladinskih brigada, međutim može se donekle ublažiti sinhronizacijom semafora i formiranjem tzv. “zelenih talasa”.

  Radove na izgradniji Lota 1 severnih pristupa mostu preko Ade izvodila je španska kompanija “Construcciones Rubau S.A”, a projekat vredan 13.5 miliona evra finansiran je iz kredita Evropske investicione banke.

  U prilogu pogledajte vožnju novom saobraćajnicom.

  UMP Lot 1 - pre i posle izgradnje