EECFA

Novi istraživački centar Stomatološkog fakulteta

16-11-2017

  Novi istraživački centar na Stomatološkom fakultetuU toku je rekonstrukcija i dogradnja kompleksa Stomatološkog fakulteta u Beogradu, gde su proletos počeli radovi na širenju i modernizaciji postojećih kapaciteta. Projekat podrazumeva izgradnju modernog razvojno stomatološko-istraživačkog i implantološkog centra za potrebe fakulteta, kao i rekonstrukciju velikog amfiteatra u okviru postojeće zgrade u Rankeovoj ulici na Vračaru. Izgradnja novog krila trajaće godinu dana, a ukupna površina novoizgrađenih objekata iznosiće 3667 m2. Novi istraživački centar sastojaće se od glavne zgrade, pomoćne slušaonice i podzemne garaže.

  Glavna zgrada (Po+Su+Pr+2+Ps) gradi se na praznom delu parcele ka Nebojšinoj ulici, gde dozidana između objekata na susednim parcelama kompletira ulični front. U okviru objekta u Nebojšinoj ulici planiran je i kolski pasaž, kao prilaz podzemnoj garaži u suterenu. Glavni ulaz za novi istraživački centar biće iz unutrašnjeg dvorišta, dok je ulaz u Nebojšinoj ulici planiran samo kao pomoćni. Uz glavnu zgradu planirana je izgradnja pomoćne slušaonice (Su+Pr) ukupne bruto površine 403m2, sa amfiteatrom od 138 mesta u 12 redova. Ulaznom holu pomoćne slušaonice pristupaće se iz dvorišta kompleksa, u podrumu ispod slušaonice biće smeštena arhiva, a preko suterena biće direktno povezana sa Velikim amfiteatrom u staroj zgradi u Rankeovoj ulici.

  Podzemna garaža (Po+Su) planirana je sa 66 parking mesta, od cega su 3 prilagođena za osobe sa posebnim potrebama. Pored prilaza garaži iz Nebojšine ulice postojaće i pristup iz Ulice Gastona Gravijea, kroz dvorište kompleksa. Podzemna garaža će se prostirati ispod objekta glavne zgrade, ali ce njen najveći deo biti ispod unutrašnjeg dvorista u centralnom delu parcele. Ukupna bruto površina podzemne garaže iznosi 1.422m2.

  Autor projekta je projektni biro "Home plan". Novi objekat istraživačkog centra biće realizovan u dve faze - izgradnja i opremanje. Radove na izgradnji (grubi radovi) vredne 1,7 miliona evra izvodi preduzece MBA Ratko Mitrović. Nakon završetka izgradnje očekuje uvođenje izvođača koji će realizovati drugu fazu. Ukoliko ne bude odlaganja, svi radovi na novom krilu Stomatološkog fakulteta mogli bi biti završeni u drugoj polovini 2018.

  Razvojno stomatološki centar - 3D prikazi i mapa lokacije


  Razvojno stomatološki centar (foto) - 16. novembar 2017.