Beogradska internacionalna nedelja arhitekture

Novi kontrolni toranj na aerodromu "Nikola Tesla"

28-07-2017

    Novi kontrolni toranj na aerodromu "Nikola Tesla"Kontrola letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) obavestila je danas javnost da je usvojen plan za izgradnju novog kontrolnog toranja na beogradskom aerodromu “Nikola Tesla”. Nakon više od godinu dana priprema odabrano je konačno rešenje novog kontrolnog tornja, objekta koji treba da poveća i modernizuje kapacitete postojeće službe. Novi toranj nalaziće se u okviru parcele zgrade Centra kontrole letenja, odnosno u okviru posebno planiranog aneksa ukupne bruto građevinske površine 5.142 m2.

    Novi aneks (Po+P+3) će toplom vezom biti direktno povezan sa glavnom zgradom, a u okviru njega nalaziće se i osnova budućeg kontrolnog tornja (Po+P+16) visine 75 metara. Pozicija budućeg tornja nalaziće se u severnom delu ograđene parecele Kontrole letenja uz saobraćajnicu Aerodrumski put. Kada se završi izgradnja novog aneksa sa kontrolnim tornjem, u okviru kompleksa biće dograđeno i novih 50 parking mesta na otvorenom.

    Postojeći toranj u okviru aerodromske zgrade izgrađen je 1962. godine sa visinom od 46m (P+9+kupola), međutim tehnička ograničenost, problemi sa prostorom i zastarelim instalacijama predstavljaju značajno usko grlo za očekivani rast operacija. Radovi na izgradnji novog tornja počeće na jesen 2018. i trajaće godinu dana.

    Projekat novog tornja izradili su projektanti Energoprojekta, a izgradnju će finansirati SMATSA iz svojih prihoda. U prilogu pogledajte izgled novog aneksa i tornja kontrole letenja.

    Novi kontrolni toranj na aerodromu "Nikola Tesla" - 3D prikazi