EECFA

Obilaznica u niskom startu

27-10-2017

  Obilaznica u niskom startu

  Učestvuj u diskusiji u okviru Beobuild FORUM-a

  Još uvek se čeka nastavak radova na preostalim deonicama sektora B obilaznice oko Beograda, a komercijalni ugovor sa izvođačima potpisan je još u novembru 2016. godine. Iako je najavljeno da će realizacija početi sredinom ove godine, očigledno da ni na ovom projektu ne ide sve baš glatko. Realizacija ovog projekta jeste izvesna, međutim ono što pomalo zabrinjava jeste da se približava novembar, polako ističe i ova godina, a i dalje nije poznato kada će izgradnja konačno početi. Nadamo se da će biti izbegnuto dalje prolongiranje na ovom strateškom projektu i da će radovi početi u najkraćem roku. Projekat vredan 207 miliona evra dodeljen je kineskoj kompaniji “Power Construction Corporation of China” i obuhvata završetak autoputa od Ostružnice do Bubanj potoka.

  Predmet ovog ugovora su deonice 4, 5 i 6 sektora B Obilaznice oko Beograda ukupne dužine skoro 21 kilometar, od Ostružničkog mosta do petlje Bubanj potok. U odnosu na nivo izvedenosti projekat možemo podeliti na dve celine, pošto su delovi sektora B već završeni u poluprofilu, i to na deonici od Ostružničkog mosta do tunela Straževica u dužini od 10.8 kilometara (deonica 4 i 5). Na delu trase koja je već u poluprofilu neophodno je dograditi levu traku autoputa. Dva tunela na ovoj trasi (Lipak i Železnik) već su izgrađeni sa obe tunelske cevi, tako da će jednostavnom dogradnjom biti u punoj funkciji. Izazov će pre svega biti izgradnja leve trake na 6 mostova, gde su najznačajniji „Sveta Petka“ (408m), „Železnička reka“ (406m), „Kijevski potok“ (571m) i „Topčiderska dolina“ (597m). Na delu trase u poluprofilu nalazi se i tunel Straževica (745m), koji će ovim projektom biti proširen na pun profil autoputa izgradnjom leve tunelske cevi.

  Preostala dužina ovog autoputa, od tunela Straževica do buduće petlje Bubanj potok (deonica 6), gradiće se kao potpuno nova trasa sa dve velike petlje. Obilaznica će funkcionisati potpuno nezavisno od postojećeg Kružnog puta, uz njegovo delimično izmeštanje i rekonstrukciju. Trasa autoputa postavljena je sredinom doline, a najznačajniji objekti na trasi su tunel Beli potok (373m) i most „Pružni prelaz“ (preko požarevačke pruge, 452m). Na mestu nedavno izmeštene naplatne rampe nići će petlja “Bubanj potok”, veliko ukrštanje Obilaznice i autoputa Beograd-Niš, koja je projektovana za dvofaznu realizaciju. Ovaj projekat obuhvata prvu fazu ove petlje i podrazumeva osnovni program veza, dok će preostali pravci biti izgrađeni tokom realizacije sektora C Obilaznice, od Bubanj potoka do Pančeva. Pored petlje na Bubanj potoku, planirana je i izgradnja velike kružne petlje “Avala”, koja će omogućiti vezu Obilaznice sa Kružnim putem, i dalje sa Avalskim putem.

  Projekat ovog dela Obilaznice takođe računa na značajnu rekonstrukciju Kružnog puta, koji bi prema planskim dokumentima trebao da postane moderna saobraćajnica sa dva odvojena kolovoza od 7.10 metara i razdelnim pojasom od 4 metara. U tom smislu, delovi Kružnog puta koji pripadaju ovoj regulaciji projektovani su u širem profilu, međutim rekonstrukcija cele trase nije predviđena ovim projektom. U sklopu sektora B nalaze se i petlje "Petlovo brdo" i "Orlovača", kao deo posebnog ugovora koji bi trebao biti zaključen ovih dana. Ako ne bude problema, radovi bi mogli početi već narednog meseca, dok bi rok za završetak bio tokom naredne godine.

  U prilogu pogledajte prikaze planirane trase sektora B Obilaznice oko Beograda.

  Pregledna situacija sektora B5 i B6