EECFA

Obnova spomenika knezu Mihailu

03-03-2020

    Obnova spomenika knezu MihailuPosle odlaganja iz pošle godine sada je sve spremno da krene rekonstrukcija još jednog gradskog simbola – spomenika knezu Mihailu Obrenoviću na Trgu Republike. Mesingana statua kneza Mihaila na konju postavljena je 1882. godine, a ovo će biti druga velika restauracija za više od jednog veka koliko figura stoji na tom mestu. Rekonstrukcija ovog spomenika nadovezuje se na skoro završenu rekonstrukciju “Pobednika” na Kalemegdanu, ali za razliku od nje radovi na Trgu Republike neće podrazumevati uklanjanje spomenika, već će se rekonstrukcija obavljati pod skelama na licu mesta. Posao je poveren vajaru i licenciranom konzervatoru i restauratoru skulptura Ristu Mihiću, koji će radove voditi naredna dva meseca, tokom kojih će pored same figure konjanika biti izvršena i restauracija reljefa na pijedestalu i kamenog postamenta.

    Skulptura kneza Mihaila Obrenovica izlivena je davne 1879. godine u minhenskoj radionici Ferdinanda fon Milera, a delo je autora Enrike Pacija, italijanskog skulptora koji je statuu izradio povodom proglašenja državne nezavisnosi i ustanovljenja kraljevine Srbije. Tokom restauracije planira se sanacija pukotina i fizičkih oštećenja na samom spomeniku, nakon čega će uslediti radovi na mermernom postamentu. Mesingana figura sa pijedestalom biće repatinirana i zaštićena premazima, dok će kamenorezački radovi uključivati sanaciju žardinjera u okviru postamenta.

    Obnova spomenika je posao vredan oko 3.7 miliona dinara bez PDV-a, pošto je čišćenje postolja i restauracija kandelabara završena tokom radova na rekonstrukciji Trga Republike.

    Obnova spomenika knezu Mihailu (foto) - 2. mart 2020.