EECFA

Otvaranje nove škole u Leštanima

01-09-2020

  Otvaranje nove škole u LeštanimaPosle više do 40 godina od izgradnje montažne i jedine škole koje je naselje Leštane imalo a koja je srušena, đaci ovog dela Beograda dobiće u septembru novu, moderno opremljenu novu školu u koju će krenuti oko 80 prvaka. Škola je spratnosti prizemlje i dva sprata (Pr + 2), a objekat je funkcionalno podeljen u celine koje čine: nastavne prostorije, zajednički sadržaji, komunikacije, prostorije administracije, tehničke i pomoćne prostorije i fiskulturna sala. Glavni ulaz u objekat projektovan je iz pristupne Malopoljske ulice.

  Koncepcija rešenja je zasnovana na potrebi da se ostvari savremeni objekat škole, sa svim neophodnim sadržajima za obavljanje nastave osmogodišnje škole. Nažalost, arhitektura objekta i oblikovni koncept su značajno određeni dimenzijama, oblikom i jako lošom pozicijom parcele. Pristupom sa glavnog ulaza formiran je holski prostor sa administrativnim prostorijama. Hol se prostire u vertikalnom smislu kroz dve etaže i akcentovan je osvetljenjem sa krova. U nastavku je fiskulturna sala koja je toplom vezom povezana sa objektom.

  Unutrašnje vertikalne komunikacije čine dve stepenišne vertikale i jedan lift u blizini samog ulaza u obejkat. Pored lifta, na ulazima u objekat predviđene su i rampe za nesmetano kretanje lica sa posebnim potrebama. Na prizemlju će se nalaziti i prostorija za pripremno-predškolski uzrast, šest učionica za niže razrede, tri prostorije za pripremu nastave, kabinet za likovno i ambulanta. U prizemlju je projektovana i distributivna kuhinja sa trpezarijom, kojoj je omogućen zaseban spoljni ulaz.

  Na prvom spratu su planirane dve prostorije za produženi boravak, kabinet za fiziku, kabinet za hemiju, kabinet za opšte tehničko obrazovanje, kabinet informatike, kabinet za biologiju, kabinet za muzičko, tri prostorije za pripremu nastave, univerzalna sala kao i izložbeni prostor. S obzirom na konfiguraciju terena - ovoj deo objekta je direktano povezan izlazom u dvorište i fiskulturnom salom. Fiskulturna sala je projektovana kao prizemni objekat sa visinom od 8m. Na drugom spratu su organizovane učionice za starije razrede, ukupno šest sa dve prostorije za pripremu nastave, bibliotekom i medijatekom.

  Kolski pristup objektu je iz Drenjačke ulice, a na parceli je za grejanje škole projektovana toplotna podstanica (kotlarnica) na biomasu, koja se nalazi iza školskih terena. Izgradnju škole koja je koštala oko 550 miliona dinara izvodila je kompanija Jadran  iz Beograda dok je finansiranje obezbedila Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije. U prilogu pogledajte fotografije moderne nove škole “Nikola Tesla” u Leštanima.

  Osnovna škola Nikola Tesla - Leštane