EECFA

Petlja Batajnica gotova do proleća

08-09-2020

  Petlja Batajnica gotova do prolećaPoslednja faza radova na petlji Batajnica počela je u martu ove godine, a u okviru ovih radova biće kompletirani preostali delovi petlje, uključujući direktnu vezu Batajnice sa Obilaznicom. Radovi koji se odvijaju imaju rok godinu dana, a paralelno sa izgradnjom nedostajućih krakova Batajničke petlje u izradi je i tehnička dokumentacija za izgradnju Batajničkog bulevara. U okviru projekta Batajničke petlje realizuje se deo budućeg Batajničkog bulevara do raskrsnice sa Ulicom kralja Mihaila Zetskog, kao i završertak mosta preko pruge i nove saobraćajne veze ka intermodalnom terminalu. Posao na izgradnji Batajničke petlje dobio je austrijski "Strabag", a ukupna vrednost investicije iznosi skoro 10 miliona evra.

  Namera da se razvija poslovno-logistička zona na ovom delu Obilaznice, biće podržana novom saobraćajnom infrastrukturom, a budući Batajnički bulevar biće i veliko unapređenje za lokalnu mrežu puteva. Ova moderna saobaraćajnica, sa po dve trake u svakom pravcu, povezaće nekadašnji Novi novosadski put sa Ulicom Slobodana Macure u Batajnici, a biće i direktna veza ka budućem intermeodalnom terminalu.

  Na delu Batajničkog bulevara završeni su iskopi zemljanih materijala i izgrađeni su nasipi, a u toku je izgradnja kolovozne konstrukcije od drobljenog kamenog agregata i izrada atmosferske kanalizacije. Na delu saobraćajnice 1. reda, koja je predviđena da vodi ka budućem intermodalnom terminalu, završeni su zemljani radovi iskopa i izrade nasipa. Ugrađuje se geotekstil kako bi se sprečila sufozija sitnih čestica materijala iz nasipa. Ukupna dužina radova na trasi iznosi 3,5 kilometara.

  U sklopu saobraćajnice 1. reda radi se i na izgradnji novog mosta u neposrednoj blizini postojeće mostovske konstrukcije preko pruge, na kojoj su u ovoj fazi predviđeni samo završni radovi. Na drugom delu mosta završeni su šipovi, naglavne grede i stubovi mosta, a trenutno se izlivaju prednapregnuti nosači i ležišne grede. Dužina mosta preko pruge iznosi 222 metra. Batajnički bulevar imaće i jedan vezni krak, koji će ga povezati sa Ulicom kralja Mihaila Zetskog i Lokalnim putem broj 3, gde je je u toku izgradnja nasipa od peska.

  Prema ugovoru o izvođenju radova, nedostajući delovi Batajničke petlje biće završeni na proleće sledeće godine. U prilogu pogledajte kratku video reportažu trenutnog stanja na gradilištu Batajničke petlje na Obilaznici oko Beograda.

   

  Petlja Batajnica - 8. septembar 2020.