EECFA

Plan za Slaviju na javnom uvidu

20-08-2014

  Plan za Slaviju na javnom uviduNakon konkursa za idejno rešenje uređenja Trga Slavija održanog 2012. godine, danas je javnosti predstavljen i nacrt plana detaljne regulacije. Nacrt detaljnog plana predstavlja razradu pobedničkih rešenja konkursa i ranije definisanih saobraćajnih tokova, kao naredni korak ka rekonstrukciji trga.

  Rešenje je dakle razmatralo realizaciju fontane na sredini trga sa novom regulacijom motornog i pešačkog saobraćaja i izgradnjom sistema podzemnih prolaza. Novi plan podrazumeva odvajanje javnog od ostalog saobraćaja razdelnim ostrvima, tako da će autobusi, trolejbusi i tramvaji imati izdvojene niše sa dve trake ukupne širine 7 metara. Spoljna traka će biti iskorišćenja za postavljenje tramvajskih šina, dok će unutrašnja biti namenjena trolejbusima i autobusima. Unutar kružnog toka su izdvojene standardne tri trake za kretanje preostalog motornog saobraćaja širine 12.5 metara.

  Na taj način tramvajske šine će sa sredine biti izmeštene na ivicu kružnog toka, čime se minimizuje njegovo ukrštanje sa ulivnim saobraćajem. U trenutnim uslovima regulacije to je možda najbolje rešenje. Pored toga, plan podrazumeva i izgradnju podzemnih pešačkih veza, koje će zbog atraktivnosti biti povezane sa fontanom. To znači da će na obodima trga biti izgrađeno 6 silaza koji će povezivati sledeće ulice:

  - Kralja Milana i Nemanjinu - SILAZ 1

  - Deligradsku i Bulevar oslobođenja - SILAZ 2

  - Bulevar oslobođenja i Svetog Save - SILAZ 3

  - Makenzijevu i Beogradsku - SILAZ 4

  - Beogradske i Kralja Milana - SILAZ 5

  - Svetog Save i Makenzijeve - SILAZ 3a

  Silazi u podzemne prolaze biće ili natrkivene stepenice sa eskalatorima ili nenatrkrivene stepenice sa liftom. Samo silaz 3a neće imati ni eskalatore ni lift, dok će kod silaza 1 biti pozicioniran javni toilet. Plan predviđa minimalnu širinu od 5 metara i visinu od 2.6 metara za pešačke prolaze, što bi moralo da se dodatno optimizuje i uveća za konfor brojnih pešaka na Slaviji.

  Na centralnom ostrvu kružnog toka Trga Slavija planirana je velika fontana, koja će biti povezana sa podzemnim pešačkim koridorima. To bi trebalo da donese prozračnost velikom dijagonalnom tunelu, ali takođe i unapredi atraktivnost čitavog rešenja. U okviru parternog rešenja fontane moguće je predvideti i zeleni pojas, ali kao i drugi detalji, to će biti predmet dalje projektne razrade. Plan takođe uključuje i potencijalno uređenje platoa ispred zgrade Narodne Banke, sa smernicama za njegovo iskorišćenje.

  Zadatak ovog plana je takođe da nađe rešenje za Trg Slaviju do realizacije metro stanice i javne garaže, što će biti tema drugog planskog dokumenta.

  Kada se razmotre sve primedbe i usvoji novi detaljni plan, krenuće se u izradu projekta, a prema najavama nadležnih građevinski radovi bi mogli da počnu već sledećeg proleća.

  PRIMEDBE:

  Plan će biti izložen od danas do 19. septembra svaki dan od 9 do 18 časova. Sve primedbe možete pismeno dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. Marta 43-45, najkasnije do 19. septembra.

  Slavija - PDR