PRODEXPO

Priprema za gradnju u bloku 12

27-05-2020

  Priprema za gradnju u bloku 12Prezentacijom urbanističkog projekta za novobeogradski blok 12 ponovo je pokrenuta priča o izgradnji na jednom od najekskluzivnijih zemljišta u gradu. Radi se još neizgrađenim parcelama bloka 12, gde se već nalazi popularni YuBiznisCentar, i to njegovog istočnog dela duž Bulevara Nikole Tesle. Za ovaj blok već je usvojen Plan Detaljne Regulacije, a koji u ovom slučaju nalaže izradu urbanističkog projekta za blok mešovite komercijalno stambene namene. Urbanistički projekat se ne odnosi ne celu neizgrađenu površinu bloka 12, već obuhvata njene dve trećine (GP2 i GP5) ili ukupno 22.127m2. Za izradu PDR-a, kao i urbanističkog projekta zadužena je bila beogradska firma "Urbanistički Centar", a naručilac je vlasnik zemljiišta firma "Termomont" iz Beograda.

  Zadati okviri su kao i obično vrlo fleksibilni u pogledu funkcija, pa odnos stanovanja i komercijalnih funkcija može biti od 0-90:10-100%, što praktično ostavlja mogućnost da investitor sam odredi namene. Bez mnogo iznenađenja, projekat razvija stambenu funkciju do maksimuma dozvoljenog, što najavljuje još jedno ekskluzivno stambeno naselje na beogradskom priobalju. Druga zanimljivost jeste da urbanistički parametri dozvoljavaju gradnju objekata visoke spratnosti, što u ovom slučaju znači nove stambene kule i novi prostorni i visinski reper na Novom Beogradu. Prema urbanističkom projektu ukupna građevinska površina objekata iznosi skoro 100.000m2, od čega oko 83.000m2 pripada stanovanju.

  Planiran je građevinski kompleks koji objedinjuje dve parcele, sa po dva objekta na svakoj. Kompleks čine dva lamelna objekta bliže izgrađenom YUBC i dve kule uz Bulevar Nikole Tesle, svaka sa po 26 spratova i visinom venca od 95 metara (P+26). Lamele uz unutrašnju saobraćajnicu planirane su kao kaskadni objekti orjentisani ka reci, prostorno oblikovani kao ćirilično slovo “П” sa unutrašnjim zelenilom (2Po-nP+vP+7+Ps). Prema projektu planirane su ukupno 604 stambene jedinice, po 150 u lamelnim objektima i po 152 jedinice u stambenim kulama. Svi objekti planirani su kao slobodnostojeći, čime je napravljena važna veza sa originalnom urbanističkom matricom Novog Beograda. Štaviše, prostorna ojentacija i pozicija novih objekata omogućiće dalju integraciju i sa izgrađenim delom, kroz povezivanje i objedinjavanje centralne pešačke promenade, od Bulevara Nikole Tesle do Bulevara Mihalja Pupina.

  Novoizgrađeni objekti biće razdvojeni izdignutim pešackim platoom ispod koga će se nalaziti garaža, a visina platoa poklapaće se sa visinom platoa u već izgrađenom delu bloka 12. Time je ovaj projekat ispunjenio jednu od glavnih zamisli prostorne organizacije iz PDR-a, koja zahteva kvalitetnu funkcionalnu integraciju sa postojećim YUB Centrom. Realizacija kompleksa biće fazna, gde će se zbog izmeštanja postojećih objekata kanalizacije prvo graditi objekti na parceli GP5. Svaka od parcela imaće zasebnu dvospratnu podzemnu garažu, koja će na izdignutom delu platoa imati treću etažu i ukupno 952 parking mesta. Slobodne i zelene površine pokrivaju čak 50% prostora obuhvaćenog projektom, međutim podzemne garaže će zauzimati 90% površine svake parcele, pa će samim tim i udeo nezastrtog tla biti samo 10%. Nisko i visoko prizemlje objekata planirano je za komercijalne i uslužne delatnosti.

  U prilogu pogledajte galeriju sa 3D prikazima budućih kula i objekata u bloku 12.

  Blok 12 - 3D prikazi idejnog rešenja