PRODEXPO

Projekat dečije klinike Tiršova 2

12-06-2020

  Projekat dečije klinike Tiršova 2

  Učestvuj u diskusiji u okviru Beobuild FORUM-a

  Plan za izgradnju univerzitetske dečije klinike “Tiršova 2” biće uskoro izložen na javni uvid, a novi objekat nalaziće se 400 metara udaljen od postojećeg objekta ove specijalizovane ustanove. Parcela na kojoj će se graditi nova bolnica nalazi se u krugu Kliničkog centra Srbije, na delu uz sam autoput, gde se trenutno nalazi samački hotel u sastavu vojne ustanove "Dedinje". Zgrada samačkog hotela biće srušena, a na njenom mestu treba da nikne klinika “Tiršova 2”, ambiciozni projekat vredan čak 75 miliona evra. Prema najavama zvančinika izgradnja novog kompleksa dečije klinike trebalo bi da počne do kraja ove godine.

  Građevinska parcela na kojoj će kompleks biti građen dobijen je preparcelacijom i sastoji se iz dva dela: prostora koji zauzimaju postojeći objekti i dela zaštitnog zelenila pored autoputa. Ukupna površina novoformirane parcele biće 33.670 kvadratnih metara, na kojoj će biti izgrađen objekat (4Po+2Su+Pr+Te+4) ukupne bruto građevinske površine preko 66.171 kvadrata. Ovime se ispunjava normativ od 118m2 po bolnickoj postelji, gde 27.860m2 otpada na četiri podzemna garažna nivoa, 12.945m2 je površina dve suterenske etaže i oko 25.365m2 iznosi bruto površina nadzemnog dela objekta.

  Teren na kome će se graditi budući kompleks je ustvari pod nagibom, pa je i projektovanje objekata i saobraćajnica uslovljeno time. Pored toga, deo zemljista je nepovoljan za gradnju zbog klizišta, pa će biti potrebne dodatne intervencije da se teren pripremi za gradnju. Morfologija terena i denivelacija prema autoputu iskorišćena je kao pogodnost za lakši pristup različitim nivoima. Organizacija prostora i funkcija podeljena je na 7 funkcionalnih celina: za pregled i lečenje, negu bolesnika, snabdevanje i odlaganje, administraciju, naučno-istraživaki i akademski deo, tehničke prostorije i usluge socijalne zaštite.

  Prizemlje formira ulazne pjacete prema ulici Dr Koste Todorovića, povučeno je od regulacije, dok su nadzemne etaže manjeg gabarita i razvijene u obliku latiničnog slova H. Dopunsko prirodno osvetljenje i provetravanje suterenskih i prizemne etaže omogućeno je formiranjem 4 atrijuma. Krov prizemne etaže se planira kao ravan, prohodan i u funkciji je krovne bašte i za igru dece na otvorenom. Iznad prizemlja nalaziće se tehnička etaza, dok će u podzemnoj garaži biti na raspolaganju 524 parking mesta. Bolnički kapaciteti će se u njavećem delu nalaziti na nadzemnim etažama, a kompleks je projektovan za 286 kreveta raspoređenih na 154 bolničkih soba.

  Saobraćajno rešenje je najslabija tačka ovog plana, a prema urbanističkom projektu glavni prilaz je planiran novom vezom sa postojećom petljom kod “Hitne pomoći”. Da bi se izgradila nova saobraćajnica potrebno je usklađivanje niveleta i nagiba, a u tu svrhu biće žrtvovan i deo zaštitnog zelenila uz autoput. Međutim, čak I sa novom saobraćajnicom, ovaj objekat ostaće loše povezan i slabo pristupačan sve do izgradnje takozvane “Transverzale”, koja će preko autoputa spojiti Ulice Dragana Mancea i Deligradsku. Pored nove saobraćajnice, kompleksu će se pristupati i preko Kliničkog centra i Deligradskom ulicom.

  U prilogu pogledajte 3D prikaze idejnog rešenja buduće dečije klinke “Tiršova 2” koje je izradio BEXEL Consulting.

  Tiršova 2 - 3D prikazi idejnog rešenja