Eastern European Construction Forecasting Association

Prokop u novom svetlu

05-11-2015

    Prokop u novom svetluRadovi na završetku železničke stanice Prokop napreduju prema planiranoj dinamici, a ostvarenom racionalizacijom proširen je plan, pa će biti završen i deo radova planiran za narednu fazu. Preostala sredstva biće iskorišćena da se u ovoj fazi završe i armirano betonske podloge za prvi i drugi kolosek. Betoniranje podloge je u toku, dok se na ostalim delovima objekta već uveliko montira prateća oprema i signalizacija.

    Većina grubih radova je završena, a trenutno se kompletira postavljanje keramike i kamena koja je već izvedena na 90% površina. U toku je i postavljanje zvučnika za obaveštavanje putnika i sigurnosnih kamera. Istovremeno se na stubovima ugrađuju i nosači za nove info-table, na koje će se narednih dana postaviti i veliki satovi prečnika 60cm. U međuvremenu završeno je postavljanje osvetljenja na peronima, a u toku je i montiranje železničke signalizacije.

    Na koti 105 završeno je postavljanje nove hidroizolacije i ona se trenutno testira, a radi se na zatvaranju otvora za eskalatore sa perona ka budućoj staničnoj zgradi. U podhodnicima je takođe praktično završeno postavljanje keramike i granita, a sada teku radovi na spuštanju plafona, ugradnji rasvete i postavljanju ostalih instalacija. U podhodnicima su do neke naredne faze i uvođenja eksalatora zatvoreni prolazi predviđeni za tu funkciju. Završeni su i radovi na novim odvodima za kišnicu, koji su sada sprovedeni u ranije pripremljen kolektor, a tokom narednog vikenda će biti postavljene i poslednje dve skretnice sa dedinjske i senjačke strane.

    Radove izvodi konzorcijum okupljen oko Energoprojekta, a vrednost svih radova u ovoj fazi iznosi oko 26 miliona evra. Rok za završetak ove faze je januar naredne godine, a u prilogu pogledajte sveže fotografije radova na Prokopu.

    Železnička stanica Prokop - trenutno stanje