EECFA

Public Prosecutor's Office unveiled

04-06-2011

  Public Prosecutor's Office unveiledPublic Prosecutor's Office unveiledPre malo više od mesec dana završen je konkurs za projekat nove zgrade tužilaštva, koja je planirana u ulici Kneza Miloša, nedaleko od zgrade Ministarstva spoljnih poslova. Pobednik konkursa je ARCVS studio, a mi ovog puta našim posetiocima ekskluzivno predstavljamo pobedničko rešenje, koje je prvu nagradu osvojilo u konkurenciji četri arhitektonska biroa.

  Iako je konkurs za idejno rešenje završen, projekat je još uvek u fazi prikupljanja dokumentacije i nije moguće pouzdano reći kada će se krenuti u izradu projektne dokumentacije i konkretno, u izgradnju objekta.

  Zgrada tužilaštva će se prostirati na osam nadzemnih etaža, koje će pokrivati 12170 metara kvadratnih, kao i dodatnih 6760 kvadrata u podzemnom delu. Prema zamisli arhitekata studija ARCVS, na prizemnoj etaži nije se insistiralo na uobičajenim oblicima, poput kolonada, velikih stepeništa ili portala. Njihov predlog je nešto spontanije rešenje, koje je u mnogo direktnijoj vezi sa ulicom i prolaznicima, oslonjeno na snažan drvored u Ulici Kneza Miloša. Ako se u obzir uzme činjenica da se kontakt ovakve institucije sa građanstvom vrši kroz holove, čekaonice i pisarnice, onda do izražaja dolazi ovakav koncept prilaza objektu i vizuelno-funkcionalne komunikacije prizemlja i ozelenjenog trema sa trotoarom ispred objekta.

  Prema rečima arhitekata, problem koji se nikako nije mogao izbeći jeste presecanje trotoara saobraćajnim rampama. Automobili će iz tog razloga morati da pristupaju garaži sa prednje strane objekta, prelazeći preko trotoara i to je jedina funkcionalna zamerka, koju autori nisu mogli rešiti na drugačiji način.

  Objekat visinski prati već formiran niz u ovoj ulici, a kako su nam u ARCVS birou rekli, objekat je zamišljen da korespondira za bogatom plastikom poljske ambasade sa leve strane, zatim umerenošću stmabenog objekta sa desne strane, kao i vizurom kupole Ministarstva spoljnih poslova.

  Ekskluzivno vam predstavljamo rendere buduće zgrade tužilaštva, urađene prema ideji pobedničkog predloga.

  Position


  Renderings of the building