EECFA

Radovi zatvorili Savski trg

02-02-2020

  Radovi zatvorili Savski trgOčekivana rekonstrukcija Savskog trga počela je sredinom septembra, zatvoren je saobraćaj na delu trga, a radovi se sada već izvode na površini od 1,5 hektara. Pošto su radovi otvoreni na platou ispred zgrade bivše Glavne železničke stanice, ubrzo posle toga prošireni su na sam trg i rekonstrukciju obodne saobraćajnice. Paralelno sa radovima na trgu izvodi se i rekonstrukcija zgrade železničke stanice, gde je do sada završena obnova fasade, a tokom ove godine sledi prenamena i sređivanje unutrašnjosti. U ovoj fazi rekonstrukcije Savskog trga prioritet je da se završi i omogući funkcionisanje obodne saobraćajnice ispred hotela “Petrograd”, čime se stvaraju uslovi za započinjanje naredne faze u kojoj će biti rekonstruisan ostatak trga i postavljen spomenik Stefanu Nemanji.

  Naredna faza zahvata manji prostor ali je puno komplikovanija, pošto podrazumeva izmeštanje i izgradnju nove crpne stanice na prostoru nekadašnje okretnice autobusa i tamvaja. To će pre svega zavisiti od dinamike gradnje nove obodne saobraćajnice, a u narednoj fazi očekuju se i radovi na parternom uređenju platoa, izgradnji izdignute platforme za skulpturu Stefana Nemanje i njeno postavljanje na utvrđenoj poziciji. Bilo je dosta nedoumica oko mesta gde će se skulptura nalaziti, više puta je premeštana, ali će po konačnom rešenju njena pozicija biti kao na prikazima iz urbanističkog projekta. Od ulazne fasade, podužna osa spomenika udaljena je 13.2m, a poprečna je u liniji sa bočnom fasadom ulaznog portika.

  Iako još uvek nije poznata buduća funkcija reprezentativnog zdanja nekadašnje Glavne železničke stanice, zna se da će biti javni objekat kulture. Nije jasno zašto se ušlo u rekonstrukciju objekta bez jasne namene i funkcionalnog programa, pogotovo ako se ima u vidu da veličina, sadržaji i unutrašnja organizacija prostora nije adekvatna za muzejsku funkciju i da prenamena traži ozbiljnu razradu. I originalni enterijer objekta je zaštićen, pa će nova namena morati i kontekstualno da se uklapa. Do sada je završena obnova fasade, zamena fasadne stolarije i rekonstrukcija krova, a trenutno se radi na ugradnji kamene cokle na prednjoj fasadi. U budućnosti metro stanica na Savskom trgu nalaziće se iza objekta železničke stanice, dok će se ulaz i izlaz u stanicu nalaziti u samoj zgradi. U tom smislu, ovaj objekat će u svom kapacitetu morati da podržava i tu funkciju, što je još jedan izazov za organizaciju nove namene.

  Projekat rekonstrukcije Savskog trga praktično je vezan za projekat “Beograd na vodi”, pa ni cena projekta nije poznata, a parterno uređenje trga finansira isti investitor. U prilogu pogledajte sveže fotografije sa lica mesta.

  Savski trg - 3D prikazi


  Savski trg (foto) - 1. februar 2020.