Doka WWW Heder

Rajićeva

14-08-2016

Rajiceva Shopping Center

Opis projekta

Objekat će biti uvučen prema Knez Mihajlovoj formirajući manji trg, sa pozitivnim efekatom na glavnu pešačku ulicu. Proširenje i formiranje pešačkog platoa na kraju Knez Mihajlove je unapređenje za ovaj javni prostor, a aktivna lokacija sa novim sadržajima će povećati frekventnost i ponudu pešačke zone. Ulaz u objekat će sa te strane imati impozantnu balkon nadstešnicu na stubovima, a ispred objekta su planirane i vodene površine. Osim iz Knez Mihajlove, u tržni centar moći će da se uđe i iz Kralja Petra, Pariske i Uzun Mirkove ulice.

Kompleks u Rajićevoj je funkcionalno podeljen u dva komercijalna dela, maloprodajni i hotelski. Maloprodajni centar prostiraće se na 18.000 kvadrata, dok će podzemna garaža imati približno 20.000 kvadrata bruto prostora ili oko 500 parking mesta.

Investitor:

ABD d.o.o - Ashtrom International

Lokacija:

Ugao Knez Mihajlove i Rajićeve ulice, Stari grad →  pogledaj na mapi

Površina:

GBA 57.000 m²

Rokovi:

Završetak projekta druga polovina 2017.