Doka WWW Heder

Rekonstrukcija parka Ušće

05-09-2017

  Rekonstrukcija parka UšćeNedavno su započeti radovi na rekonstrukciji parka Ušće izgradnjom staze "Umetnost" koja će spajati Bulevar Nikole Tesle sa Muzejom savremene umetnosti. Ova staza i prateći sadržaji biće završeni do 20. oktobra kada će biti otvoren Muzej savremene umetnosti. Kompletnom rekonstrukcijom obuhvaćene su postojeće zelene površine na potezu od hotela Jugoslavija, Bulevara Nikole Tesle do Brankovog mosta ukupne površine 88ha. U okviru planiranih radova predviđeno je uvođenje raznovrsnih tematskih sadržaja i urbane opreme. Park će i nakon rekonstrukcije zadržati prostorne mogućnosti za povremeno održavanje različitih aktivnosti na otvorenom, kao što su koncerti, izložbe i slično.

  Uvođenje novih parkovskih sadržaja planirano je unutar celina definisanih glavnim pešačkim komunikacijama, uz zaštitu postojećeg kvalitetnog zelenila koje predstavlja jednu od najvažnijih komponenti ovog prostora. Iz pravca Bulevara Nikole Tesle ka šetalištu i obali su definisani primarni pešački pravci tačnije 4 staze "Pokret", "Priroda", "Srbija 1", "Srbija 2" širine 6 metara i staza "Umetnost" koja vodi ka Muzeju Savremene umetnosti širine 8 metara. Na pojedinim deonicama staza planirano je formiranje "ostrva" tj. izdignutih leja u cilju očuvanja postojećeg zelenila koja se nalazi na trasi ovih staza. Primarne staze se dalje račvaju u sekundarnu i tercijarne staze koje omogućavaju komunikaciju i povezanost ostalih sadržaja. Na sekundarnoj stazi, koja se nalazi kod Muzeja savremene umetnosti biće formirano "centralno raskršće" maksimalne širine 6 metara, na kome je planirano postavljanje 24 klupe za sedenje kao i ležaljke za sunčanje.

  Od sportskih sadržaja predviđena su 2 terena za košarku, 2 terena za badminton, teren za boćanje, odbojka na pesku, 2 terena za mali fudbal, 2 teretane na otvorenom. Za decu su predviđena igrališta sa "Hugs" rekvizitima kao i dečije igralište "Priroda" sa rekvizitima čija je konstrukcija od drvenih elemenata. Novina su i dva muzička igrališta koja će sadržati setove muzičkih rekvizita koji se postavljaju na travi. Jedno ovakvo igralište je locirano uz Primarnu stazu "Umetnost" a drugo uz Primarnu stazu "Priroda" u neposrednoj blizini igrališta "Priroda" . U planu je i dečije igralište u vidu saobraćajnog poligona koji je zamišljen tako da deci omogući učenje osnovnih pravila kretanja i ponašanja u saobraćaju uz pomoć vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije.

  Postojeća biciklistička staza će biti rekonstruisana i zadržaće postojeću trasu, a uvodi se nova atletska staza obodno kroz severni deo parka, povezujući ostale sadržaje sa sportskim aktivnostima. Na svim platoima i stazama planirano je postavljanje parkovskog mobilijara iz kataloga urbane opreme grada Beograda. Planirano je uvođenje zalivnog sistema na novim zasadima (zeleni lavirint, perenjak) kao i uvođenje video nadzora.

  Pogledajte plan rekonstrukcije parka i fotografije radova.

  Ušće park - plan rekonstrukcije


  Ušće park - septembar 2017.