EECFA

Rekonstrukcija Topličinog venca

26-09-2018

    Rekonstrukcija Topličinog vencaNajavljena rekonstrukcija Topličinog venca otvorena je 21. septembra, a radovi su predviđeni da traju 9 meseci. Zatvaranjem saobraćaja na raskrsnici Topličinog venca i Pop Lukine počeo je da teče rok od 280 dana za prvu fazu rekonstrukcije, a ona će obuhvatiti sve saobraćajnice koje okružuju Park vojvode Vuka, uključujući ulice Topličin venac, Carice Milice i Vuka Karadžića. Deo Ulice Topličin venac, od Čubrine do Pop Lukine, kao i Ulica Vuka Karadžića postaju pešačke ulice, a ceo prostor biće ambijentalno uređen i povezan sa ostatkom pešačke zone. Rekonstrukcija ovih saobraćajnica podrazumeva popločavanje trotoara gabrovim i granitnim kockama, isticanje pešačkih prelaza, kao i usporavanje saobraćaja u zoni Topličinog venca.

    U širem smislu Topličin venac treba da bude kvalitetna pešačka veza između Knez Mihajlove i Kosančićevog venca. Da bi se ovi prostori pešački objedinili planiran je poseban pešački koridor preko Ulice Vuka Karadžića i dela Topličinog venca koji izlazi na Pop Lukinu ulicu. Na taj način biće stvorena bolje integrisana celina sa relativno kontiunalnim pešačkim sadržajem. Saobraćajnice u okviru zone usporenog saobraćaja biće uređene kamenim pločama sa istaknutim pešačkim prelazima od lomljene kocke.

    Nakon završetka radova na rekonstrukciji saobraćajnica, kao druga faza planirano je i sređivanje Parka vojvode Vuka. Posle nekoliko loših zahvata u javnom prostoru i kritika javnosti, zvaničnici iz Grada obećavaju da ovaj park neće biti "betoniran". Posao uređenja partera poveren je arhitekti Borisu Podreki, a planirano je više sadržajnih zona u parku sa fontanama, rigolama i umetničkim skulpturama. Poseban omaž u parku biće posvećen vajarki Olgi Jevrić, čija će dela biti izložena na otvorenom za sve posetioce.

    Da bi Topličin venac u potpunosti mogao da iskoristi svoj turističko-komercijalni potencijal, pored uređenja pešačkih staza, možda je važnije trajno rešiti problem parkiranja. Ogroman broj vozila na trotoarima i duž ulica ovde su veći problem za pešačku prohodnost od brzine i intenziteta saobraćaja. Imajući u vidu da se rekonstrukcijom gubi veliki broj improvizovanih parking mesta na ulici, ostaje da vidimo kako će se taj problem rešiti.

    Topličin venac i Park vojvode Vuka (foto) - septembar 2018.