EECFA

Slavija bez šina ?

10-02-2012

  Slavija bez šina ?Slavija bez šina ?Surova zima okovala je sva gradilišta u Beogradu, pa je možda prava prilika da se razmotre neke od ideja koje su inicirale široku raspravu u javnosti prethodnih dana. Naime, pre nekoliko dana u medijima su se pojavili renderi koji prezentuju nov, rekonstruisan Trg Slavija, planiran za realizaciju u narednoj godini. Zamerke i sugestije stizale su sa svih strana, a pre svega su se odnosile na činjenicu da rešenje ne predstavja viziju dugoročnog razvoja, da ne donosi funkcionalno unapređenje i da nova saobraćajna regulacija ne omogućava bolju protočnost i efikasnost ukrštanja.

  Upravo tim povodom, Beobuild i grupa “Imamo plan” želi da široj javnosti predstavi saobraćajni projekat koji bi promenio trasu tramvajskog prevoza, izmeštajući ga izvan kružnog toka Slavija. Ovom relativnom malom modifikacijom dobili bi potpuno novu situaciju na Slaviji, koja bi omogućila jedan brži i pouzdaniji tok javnog prevoza i ostalog saobraćaja. Pokušaćemo da pojasnimo sve važne argumente vezane za predloženu novu regulaciju.

  Postojeće rešenje tramvajske trase preko Slavije projektovano je i izvedeno dok je tramvajski prevoz bio jedini vid transporta u Beogradu, a automobili u daleko manjem broju nego danas. Može se reći da Trg Slavija danas traži jedno novo rešenje, koje će sa novim parametrima omogućiti bezbedan i efikasan saobraćaj. U kružni tok se ulivaju dve ulice sa tramvajskom trasom po sredini (Nemanjina i Beogradska), i jednom sa tramvajskom trasom na desnoj strani kolovoza (Bulevar Oslobođenja), što uz poziciju tramvajske trase po sredini kružnog toka, kao posledicu ima nasilno i neprirodno ukrštanje svih vidova saobraćaja, kao i ukrštanje kontaktne mreže tramvajskog i trolejbuskog sistema na više pozicija u samom kružnom toku, što neminovno, čak i van špica, formira zastoje. Najveći od svih problema je gubitak efikasnosti tramvajskog sistema, koji je, posle metroa, sistem najvećeg kapaciteta.

  Trg Slavija trazi novo rešenje i zbog novih španskih tramvaja (CAF) koji bez izmena u budućnosti neće moći da saobraćaju na bilo kojoj liniji koja koristi Slaviju, kao i nemogućnost da saobraćaju prilikom bilo kakvog preusmeravanja drugih linija na Slaviju, tj. nemogućnost da saobraćaju na linijama 2, 9, 10, 12 i 14. Još jedan problem će se javiti prilikom bilo kakve rekonstrukcije ovih deonica, koje će morati da se izvode pod punim saobraćajem i time će se stvoriti nesnosne gužve, smanjiti kvalitet radova i podići nivo troškova. Prebacivanjem tramvajske trase prema unutrašnjosti, ili pak, prema spoljnjem obodu kružnog toka, neće se rešiti gotovo nijedan od pomenutih problema, i vrlo lako se može napraviti još veće saobraćajno zagušenje, koje će skupo koštati. Takođe, neminovnost je da Slavija u budućnosti postane jedna od metro stanica, te se mora projektovati kao celina. Svako ulaganje pre toga duplira troškove i baca ogromne količine novca bespotrebno.

  Prema kreativnoj ideji grupe “Imamo plan”, predloženo rešenje pokušava da reši gotovo sve goruće probleme tako važnog saobraćajnog čvora, kao što je Slavija. Trasa tramvaja se izmešta sa kružnog toka, ali ne i sa Slavije. Pomeranjem tramvajske trase sa kružnog toka u ulice Birčaninovu i Kralja Milutina, uz prebacivanje trase u Bulevaru Oslobođenja na desnu stranu, pre svega ubrzavamo tramvajski saobraćaj, kao najmasovniji vid javnog prevoza u Beogradu. Dobijamo kontinualnu trasu, udobniju i bržu vožnju. Bez obzira šta se na samom kružnom toku desilo, tramvajski saobraćaj ostaje neprekinut i time povećava pouzdanost i efikasnost tramvajskog sistema.

  “Dugo vec na Beobuild forumu traje diskusija o unapređenju saobraćaja na Slaviji. Pogledali smo šire od samog trga i potražili rešenja za poboljšanje celokupnog gradskog prevoza. Pokušali smo da tramvajsku trasu izmestimo iz kružnog toka kako bi i tramvajski i automobilski saobraćaj postali brži i pouzdaniji. Shodno tome projektovali smo novu trasu i stanice u bočnim ulicama i dobili nezavisne tramvajske koridore. Sa ovim rešenjem svi su na dobitku, i korisnici gradskog prevoza i vozači.”, tvrdi arhitekta Jug Cerović, jedan od tvoraca ovog rešenja.

  Kako na tramvajski saobracaj, novo rešenje će doneti poboljšanje i korisnicima privatnih vozila i ostalim vozilima javnog prevoza. Izmeštanje trase omogućava eleminaciju ukrštanja tramvaja kod Veterinarskog fakulteta, kao i 4 ukrštanja u samom kružnom toku. Povećana propusna moć kružnog toka i povećana protočnost u Beogradskoj ulici mogla bi dramaticno da poboljša funkcionisanje čitavog ukrštanja. Efekti bi se tako preneli i na trolejbuski saobraćaj, jer više nema ukrštanja kontaktne mreže, a ujedno se smanjuje i koncentraciju pešaka na kružnom toku, kvalitetnijom pozicijom stajališta i lakšim presedanjima.

  Posebno želimo da istaknemo efikasnost ovakvog rešenja, jer novi španski tramvaji mogu bez problema da saobraćaju preko Slavije, i da opslužuju Autokomandu, Voždovac i Banjicu sa jedne, i Omladinski stadion sa druge strane grada. Sam kružni tok se ostavlja nedirnut i time ne dupliraju radovi prilikom izgradnje eventualne metro stanice. Sprečava se ponovni prekid tramvajskog saobraćaja prilikom izgradnje te stanice ili bilo kakvog vida podzemnih prolaza. Dobija se povećana nezavisnost tramvajskog sistema, a umanjuju se negativni efekati na transport u slučaju zastoja na Slaviji.

  Pri sastavjanju plana pokazalo se da projekat ima brojne prednost i pri samom izvođenju radova. Plan predviđa minimalan uticaj na funkcionisanje sistema tokom izgradnje, pa se sam kružni tok ni u jednoj fazi ne zatvara, niti mu se smanjuje propusna moć. Tramvajski saobraćaj se ni u jednom momentu ne obustavlja, a u zavisnosti od faze radova trpi minimalne izmene.

  Izgradnja nove tramvajske trase privremeno zatvara dve, za drumski saobraćaj, gotovo nebitne ulice (Birčaninova i Kralja Milutina). Imajući u vidu da se prilikom izvođenja radova saobraćaj ne ugrožava i ne obustavlja, dolazimo do zaključka da će izgradnja predložene trase biti jeftinija od rekonstrukcije postojeće, i pritom poboljšati kvalitet saobraćaja i javnog prevoza u gradu.

  Okvirno realizacija izmene trase je podeljena u 5 faza, kako bi se modifikacije izvele bez značajnog efekta na postojeći saobraćaj.

  Faza 1: Izgradnja nove trase kroz Birčaninovu i Kralja Milutina. Tramvaji saobraćaju nesmetano starim trasama.

  Faza 2: Spajanje nove trase sa postojećom trasom u Bulevaru Kralja Aleksandra. linija 7 preusmerena preko Slavije. Linija 6 preusmerena na Omladinski stadion. Ostale linije saobraćaju bez izmena.

  Faza 3: Spajanje nove trase sa postojećom trasom u Nemanjinoj. Linije 6 i 7 vraćene na svoje trase. Linije 2 i 12 preusmerene kroz Resavsku. Linija 9 privremeno ukinuta. Linije 10 i 14 saobraćaju bez izmena.

  Faza 4: Rekonstrukcija Bulevara Oslobođenja uz prebacivanje tramvajske trase na desnu stranu ulice uz priključenje na novoizgrađenu trasu. Linije 2 i 12 saobraćaju novom trasom. Linije 9, 10 i 14 privremeno ukinute.

  Faza 5 - novo stanje: Kompletirana nova deonica. Linije 9, 10 i 14 se ponovo uspostavljaju na novoj trasi. Stara trasa se ne čupa, jer nema potrebe, a rekonstrukcija samog kružnog toka čeka urbanističko rešenje sa nadamo se metro stanicom.

  Plan koji imate prilike da vidite je već uručen zvanično gradskom Sekretaru za saobraćaj, kao i pomoćniku predsednika opštine Vračar. Uskoro će ga dobiti i ostale nadležne institucije kako bi plan bio razmotren i eventualno sproveden u delo.

  “Pre rekonstrukcije Slavije neophodno je organizovati široko javno savetovanje i napraviti jasan sveobuhvatan plan za budući razvoj. Bilo bi neodgovorno prilikom rekonstrukcije trošiti novac na ulepšavanje prevaziđenih rešenja, kada postoje kvalitetne alternative. Naš jednostavan projekat reorganizacije nudi kvalitativno unapređenje saobraćaja za narednih 20 godina i verujemo da će biti sastavni deo budućeg izgleda Slavije i Beograda”, dodao je Cerović.

  Na izradi plana i predloga radio je i arhitekta Stefan Milojević, a unete su sugestije brojnih zaintereseovanih strana i članova foruma Beobuild. U prilogu pogledajte grafičke prikaze predloga i faza u realizaciji.

  Trg Slavija - Saobraćajno rešenje TRENUTNO i PLANIRANO


  Trg Slavija - Faze realizacije