EECFA

Sređivanje Zemunskog parka do proleća

30-01-2018

    Sređivanje Zemunskog parka do prolećaSredinom oktobra prošle godine počela je sanacija u Zemunskom parku, a u okviru ovih radova park će biti uređen, sanirana oštećena i dotrajala infrastruktura i osveženo zapušteno zelenilo. Radi se o jednom od najvrednijih gradskih parkova, koji kao zaštićeno prirodno dobro predstavlja pravo urbano bogatstvo sa 15 stabala pod zaštitom države. To znači da održavanje koje trenutno izvodi JKP "Zelenilo Beograd" neće menjati ili dodavati nove funkcije. Ukupna površina prostora koja će biti obuhvaćena radovima iznosi blizu 24.000 kvadrata, i pre svega se odnosi na zeleni deo parkovskog kompleksa od 7.7 hektara, koji između ostalog sadrži SC Pinki, dve osnovne škole, Zemunsku gimanziju, Poljoprivredni fakultet i dve crkve.

    Zemunski park nastao je krajem 1885. godine i od tada se stalno razvija i raste, od malog vrtnog parka do jednog od najvećih i najreprezentativnijih gradskih parkova danas. Od 1300 raznih biljaka, najveća vrednost ovog parka jesu njegova retka i stara stabla, a u okviru parka neguje se nekoliko izuzetnih primeraka. Između ostalog tu su stablo Ginka (Ginko biloba) staro preko 100 godina, Gvozdeno drvo (Gumnocladus cannadensing) staro oko 100 godina, veći broj Tisa (Taxus baccata) starih preko 60 godina, grupacija Kavkaskog oraha (Pterocarya fraxinifolia), kao i jedna Sofora (Sophora Japonica) isto stara preko 100 godina. Nadamo se da će tokom ovih radova "Zelenilo" obnoviti i table sa oznakama na zaštićenim primercima.

    Pored rekonstrukcije postojeće matrice pešačkih staza planirana je zamena kompletnog mobilijara u parku, uključujuci 80 novih klupa i đubrijera, obnova česama u parku, kao i uređenje dela centralne aleje kod spomenika “Bombaš” i “Talac”. Prilazne stazice će biti uređene od prirodnog kamena, a najavljena je i ugradnja dekorativnog osvetljenja na ova dva spomenika. Dečije igralište biće u potpunosti rekonstruisano, sa gumenim podlogama i novim rekvizitima za zabavu. Oko igrališta biće zasađeno oko 50 metara žive ograde, kao i po nekoliko mladica žalosnog duda (Morus alba) i jorgovana (Syringa vulgaris). Novom setvom u parku će biti obnovljeno i skoro 10.000 kvadrata travnjaka.

    Iako je rok za završetak sanacije bio kraj 2017. godine radovi još traju, a prema najnovijim najavama sve će biti završeno do marta. U prilogu pogledajte sveže fotografije radova u Zemunskom parku.

    Zemunski park - januar 2018.