Doka WWW Heder

Stari Mlin Complex

15-12-2014

Stari Mlin Complex


Opis projekta:

Ovo je relativno sofisticiran projekat rekonstrukcije starog mlinskog objekta, koji je zbog istorijskog značaja zastićen od strane države. To je podrazumevalo rekonstrukciju koja će potpuno obnoviti stari izgled industrijskog objekta i njegove fasade. Jako loše stanje veziva zahtevalo je da se objekat praktično razgradi ciglu po ciglu, kako bi se ponovo rekonstruisao u prvobitni izgled. Isti blokovi opeke su korišćeni i na novom objektu, što je poseban kuriozitet celog poduhvata. Takođe su sačuvani i brojni predmeti koji su se nalazili u mlinu, ukljućujući i originalne livene stubove od čelika, koji će opet biti deo unutrašnje ili spoljašnje postavke.

Pored stare mlinske zgrade koja je zamišljena kao ulazni hol hotela sa recepcijom i restoranom, kompleks se sastoji od dve hotelske kule i poslovnog krila. Ispod objekta se nalaze podzemne etaže površine preko 5.800 kvadrata sa garažom od 160 parking mesta. Ispred kompleksa uredjen je mali trg kao veza između njegovih funkcija.

Projekat Stari Mlin rezultat je saradnje dvojice domaćih arhitekata - Sanjina Grbića and Jovana Jovanovića.

 

Investitor:

“Prigan holding d.o.o.” (Soravia Real Estate, European Bank for Reconstruction and Development and Erste Bank)

Lokacija:

Senjak, Beograd

Površina:

GBA 25.000 m²

Rokovi:

završen 2014.