EECFA

Sunnyville

17-08-2020

  Sunnyville  Opis projekta

  Stambeni kompleks Sunnyville je koncipiran kao otvoreni blok. Na parceli se nalaze 4 stambena slobodnostojeća objekta, obeleženi sa A, B, C i D dok se svaki objekat sastoji iz 3 lamele sa posebnim ulazom za svaku lamelu.

  Saobraćajni pristupi objektima su denivelisani u odnosu na internu saobraćajnicu, dok se ulazima u objekat pristupa preko spoljnog stepeništa. Vertikalno kretanje kroz objekat ostvareno je jednokrakim stepeništem i pomoću putničkog lifta. U svakom objektu su projektovane 63 stambene jedinice (3 lamele x 21 stambena jedinica). Ukupan broj stambenih jedinica u kompleksu iznosi 252 (4 objekta x 63 stambene jedinice po objektu) .

  Projektom je predviđeno ukupno 264 parking mesta u celom stambenom kompleksu od kojih 168 parking mesta u otvorenim nadzemno-podzemnim garažama u suterenima sva četiri objekta, duž internih saobraćajnica predviđeno je ukupno 96 otvorenih parking mesta (od toga je 13 parking mesta projektovano za parkiranje invalida). Površinska parking mesta su obrađena u kombinaciji betonskih raster kocki i zelenih površina. Ostatak parcele je obrađen u zelenim površinama gde preovlađuju travnjaci i nisko rastinje.

  Investitor:

  Sunnyville d.o.o.

  Lokacija:

  Palilula → pogledaj na mapi


  Sunnyville - 3D prikazi


  Sunnyville (foto) - 7. jun 2018.


  Sunnyville (foto) - 16. avgust 2018.