EECFA

Zemun - Borča Bridge

20-01-2017

Zemun - Borča Bridge
Opis projekta:

Pre izgradnje ovog mosta, na širem područiju Beograda u funkciji je bio samo jedan most preko Dunava, Pančevački most, koji je predstavljao jedinu drumsko šinsku vezu pomenutih područija na 110km toka reke Dunav.

Projekat mosta Zemun-Borča treba takođe posmatrati i u širem kontekstu magistralnog pravca “Severne tangente”. Ovu magistralu činiće saobraćajnica dužine 21.2 km koja će direktno povezati saobraćajnicu T6 kod Novosadskog puta, preko Zrenjaninskog puta do puta za Pančevo. Po planu tu nije kraj ovog saobraćajnog prstena, jer on predviđa još jedan most na Dunavu kod Ade Huje, kojim će Severna tangenta biti spojena sa trasom Spoljne magistralne tangente i šumadijskim delom grada. Cela saobraćajnica “Severna tangenta” će imati 8 mostovskih konstrukcija dužine od 35 do 545 metara preko kanala, saobraćajnica i železnicke pruge.

Kao deo Tangente, most Zemun-Borča dugačak je 1482 metra. Poprečni profil mosta sastoji se iz tri obostrane vozne trake širine 3.5 metra i obostrane pešačko-biciklističke staze. Most je konstruisan kao kontinualni nosač od prenapregnutog betona sa dve nezavisne mostovske konstrukcije širine po 14 metara, za svaki smer po jedna. Površina mostovske konstrukcije je 41.350 m².

 

Investitor:

Republika Srbija i Grad Beograd

Lokacija:

Reka Dunav (povezuje zemunsku i borčansku obalu), Beograd

Vrednost:

€ 190 miliona (sa pristupnim putevima)

 

Rokovi:

2011 - 2014
Beogradsko oko

Zemun - Borča Bridge