Eastern European Construction Forecasting Association

Železnička stanica Prokop

16-05-2020

  Prokop Train Station


  Opis projekta:

  Izgradnja nove centralne želežničke stanice u Beogradu počela je 1977. kao deo novog gradskog železničkog čvora. Radovi su tekli sve do 90-ih kada su izvedeni poslednji betonski radovi na ovom kapitalnom projektu. Tek 2010. godine nastavljeni su radovi sa izgradnjom dve stanične platforme za potrebe gradske železnice Beovoz, međutim svi pokušaji da se završi ceo objekat su propali.

  Konačno 2014. godine ponovo kreću radovi na završetku Prokopa, koji će kroz više faza radova privesti objekat nameni. Nova stanica imaće 10 koloseka i 6 putničkih platfomi sa kapacitetom od 40.000 putnika na dan. U narednim fazama ostaje da se kompletiraju preostali koloseci, stanična zgrada sa putničkom infrastrukturom, pristupni putevi, garaža itd.

   

  Investitor:

  Republika Srbija

  Lokacija:

  Kod Mostarske petlje, Savski Venac → pogledaj na mapi

  Rokovi:

  Višefazni projekat, rok za završetak nije poznat

  Beogradsko oko

  Železnička stanica Prokop