EECFA

Airport City širi kapacitete

08-07-2021

    Airport City širi kapaciteteU okviru poslovnog parka “Airport City Belgrade” u toku je novi investicioni ciklus pokrenut 2015. godine, a koji je podrazumevao izgradnju četiri nova objekta (2100, 2200, 2300, 2400) sa pripadajućim podzemnim garažama. U prethodnom periodu završena je izgradnja tri objekta, kao i garaža za četvrti objekat čija je prva faza izgradnje u toku. Ova faza obuhvata izgradnju nadzemnog dela objekta spratnosti P+11+Te, sa aneksom P+6+Te, ukupne nadzemne površine 19.608 m2, od čega 15.771 m2 kancelarijskog prostora za izdavanje. Završetak ove faze izgradnje objekta planira se u trećem kvartalu ove godine.

    Uz postojeći aneks planirana je izgradnja dela objekta spratnosti P+17+Te, nadzemne površine 19.498 m2. U ovom delu objekta raspoređene su dve stepenišne vertikale koje obezbeđuju nesmetanu komunikaciju unutar objekta. Na tipskim etažama nalaze se poslovni prostori koji su projektovani bez pregradnih zidova sa mogućnošću da se, u zavisnosti od namene, podele na više manjih celina. Takođe, jezgra su snabdevena horizontalnim i vertikalnim komunikacijama, kao i sanitarnim blokom koji obuhvata muški i ženski toalet.

    Lift hol sadrži šest liftova u jezgru koja su locirana u centru objekta. Pet liftovskih kabina opslužuju od prizemlja do 17 sprata, dok jedan-teretni lift ima opciju kretanja od 3. podzemne etaže do tehničkog sprata. Dva dodatna liftovska okna sa kabinama projektovana su za opsluživanje posetilaca-zaposlenih iz garaže do prizemlja odnosno ulaznog hola ( i obrnuto).

    Planirano je da druga faza izgradnje, odnosno kompletan objekat 2400 bude završen u četvrtom kvartalu 2022. godine.

    Airport City Belgrade (objekat 2400) - 3D prikazi