Beogradska internacionalna nedelja arhitekture

Airport City završava 11. objekat

27-11-2021

  Airport City završava 11. objekatNastavljaju se radovi na širenju posovnog kompleksa Airport City, gde je počela druga faza na objektu 2400, čime će u potpunosti biti završen jedanaesti objekat u ovom kompleksu. Krajem leta završeni su radovi na izgradnji nadzemnog dela objekta spratnosti P+11+Te, sa aneksom P+6+Te, ukupne nadzemne površine 19.608 m2, od čega 15.771 m2 kancelarijskog prostora za izdavanje.

  Nakon toga započeta je izgradnja uz postojeći aneks, u pitanju je objekat spratnosti P+17+Te, nadzemne površine 19.498 m2. Na tipskim etažama nalaze se poslovni prostori koji su projektovani bez pregradnih zidova sa mogućnošću da se, u zavisnosti od namene, podele na više manjih celina, a vertikalna komunikacija omogućena je kroz dve stepenišne vertikale opremljene sa liftovima i sanitarnim blokom.

  Lift hol sadrži šest liftova koja su locirana u centru objekta. Pet liftovskih kabina opslužuju od prizemlja do 17 sprata, dok jedan-teretni lift ima opciju kretanja od 3. podzemne etaže do tehničkog sprata. Dva dodatna liftovska okna sa kabinama projektovana su za opsluživanje posetilaca-zaposlenih iz garaže do prizemlja odnosno ulaznog hola ( i obrnuto).

  Planirano je da druga faza izgradnje, odnosno kompletan objekat 2400 bude završen u drugoj polovini 2022. godine.

  Airport City Belgrade (objekat 2400) - 3D prikazi


  Airport City Belgrade (foto) - 26. novembar 2021.