Eastern European Construction Forecasting Association

Autobuska stanica "BAS" - NBG

17-11-2023

  Autobuska stanica "BAS"


  Opis projekta

  Autobuski terminal sa pratećim sadržajima se prostire od UMP-a do izlaza na Ulicu Jurija Gagarina. Inicijalni planovi su predviđali da se u okviru ove velike celine nalazi 60 odlaznih i 15 dolaznih perona, zgrada sa pratećim komercijalnim sadržajima uz stanicu. Plan je predvideo da prostor autobuske stanice bude od UMP koridora odvojen dugačkim komercijalno-poslovnim objektom (P+5), koji ograničava novu funkcionalnu celinu.Na donjem nivou se nalaze odlazni i dolazni peroni, dok je glavni ulaz u autobusku stanicu postavljen ka Ulici Antifašističke borbe, sa velikim parkingom i platoom ka ulici.

  Investitor:

  Grad Beograd i “BAS” Beogradska autobuska stanica a.d.

  Lokacija:

  Blok 42 (opština Novi Beograd)

  Površina:

  Revizija projekta u toku

  Vrednost:

  Revizija projekta u toku

  Rokovi:

  Radovi počeli u martu 2018. - rok za završetak nije poznat.

  Beogradsko oko

  Autobuska stanica "BAS" - NBG