8. srpska konferencija o razvoju nekretnina i infrastrukture

Autobuska stanica "BAS" - NBG

31-03-2022

Autobuska stanica "BAS"


Opis projekta

Autobuski terminal sa pratećim sadržajima se prostire od UMP-a do izlaza na Ulicu Jurija Gagarina. Inicijalni planovi su predviđali da se u okviru ove velike celine nalazi 60 odlaznih i 15 dolaznih perona, zgrada sa pratećim komercijalnim sadržajima uz stanicu. Plan je predvideo da prostor autobuske stanice bude od UMP koridora odvojen dugačkim komercijalno-poslovnim objektom (P+5), koji ograničava novu funkcionalnu celinu.Na donjem nivou se nalaze odlazni i dolazni peroni, dok je glavni ulaz u autobusku stanicu postavljen ka Ulici Antifašističke borbe, sa velikim parkingom i platoom ka ulici.

Investitor:

Grad Beograd i “BAS” Beogradska autobuska stanica a.d.

Lokacija:

Blok 42 (opština Novi Beograd)

Površina:

Revizija projekta u toku

Vrednost:

Revizija projekta u toku

Rokovi:

Radovi počeli u martu 2018. - rok za završetak nije poznat.

Beogradsko oko

Autobuska stanica "BAS" - NBG